-3°

-3°

 Набавке елемената за противградну заштиту са наслоном за воћарску производњу Конкурс.doc  Средства су намењена: Физичким лицима - носиоцима ре.пољ.газдинстава, предузетницима носиоцима ре.пољ.газдинставаПравним лицима - привредним друштвима, земљорадничким задругама Конструкције за објекте заштићеног простора, вишегодишњих, вишеслојних фолија за покривање објекта заштићеног подручја, фолију за сенчење и спречавање губитка топлоте, мреже

Набавка хране, пића и сродних производа за репрезентацију Општинске управе-за период од 12 месеци од дана закључења уговора Позив за подношење понуде.pdf КОНКУРСНА - најнижа понуђена цена.doc  Одлука о додели уговора.pdf

Набавка нових тонера за штампаче и фотокопире за период од годину дана од дана закључења уговора - по партијама Позив за подношење понуде.pdf Конкурсна документација.doc  Одговор на питање.pdf

Решење о одобравању средстава за суфинансирање промотивно рекеративно -  спортских манифестација и округлих столова на тему физичке активности и физичког васпитања у функцији здравља од значаја за општину Жабаљ за 2017. годину. Решење.doc ( клик за преузимање )  

Тип јавне набавке: РЕЗЕРВИСАНА ЈАВНА НАБАВКА РОК ПОНУДЕ ДО 13.03.2017.год ДО 10 ЧАСОВА  Позив за подношење понуде.pdf Конкурсна документација.doc

Општинска управа општине Жабаљ, Служба за урбанизам, имовинске послове, заштиту животне средине, стамбено-комуналне послове и саобраћај општинске управе Жабаљ, на основу члана 69. Закона о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10 и 14/16), објављује: Обавештење о донетом решењу МЕТАЛ ЂУРЂЕВО.doc ( клик за преузимање )

Председник Покрајинске владе Игор Мировић обишао је данас Основну школу „Жарко Зрењанин“ у Госпођинцима код Жабља, у којој почињу радови на завршетку фискултурне сале и отворених спортских терена, за које је финансијска средства обезбедила АП Војводина. Након обиласка школе, у обраћању медијима, Игор Мировић је рекао

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТВА за суфинансирање пропмотивно рекеративно -  спортских манифестација и округлих столова на тему физичке активности и физичког васпитања у функцији здравља од значаја за општину Жабаљ за 2017. годину. Манифестације.doc  

Некада билетарница биоскопа у Чуругу, годинама је била запуштена и потпуно оронула. Захваљујући људима који воле Чуруг, овај обејкат је добио сасвим нови изглед. Пре нешто мање од 5 месеци, покренута је иницијатива да се стара билетарница среди и претвори у једну мултифункционалну салу у

Надзорни одбор Развојног фонда АП Војводине усвојио је нове конкурсе за правна лица и предузетнике, за регистрована пољопривредна газдинства и за локалне самоуправе. Како наводе у Развојном фонду Војводине нове кредитне линије су знатно повољније у односу на претходни период. Процедура је поједностављена, а средства обезбеђења

Жабаљ | Презентација општине