15.08.2016 Име Презиме година Школа Александра Нецков II Саобраћајна школа ПИНКИ Нови Сад Александра Милановић II 22.октобар Жабаљ Александра Матић II Медицинска школа 7.април Нови Сад Ана Петрић I Гимназија Бечеј Андријана Ћорић II Медицинска школа 7.април Нови Сад Анита Барна III 22.октобар Жабаљ Ања Роман I Медицинска школа Зрењанин Богдана Милетић IV Т.Ш.Милева Марић Нови Сад Борис Рагаи III ЕТШ.Михајло Пупин Босиљка Мандић II Медицинска школа 7.април Нови Сад Бранка Ерцег IV Лукијан Мушицки Темерин Дејан Бајић III 22.октобар,Жабаљ Дејана Ковачевић III Медицинска школа 7.април Нови Сад Дејана Витез II Медицинска школа Зрењанин Ђорђе Остојин II 22.октобар Жабаљ Доротеја Тривуновић IV 22.октобар Жабаљ Драгана Арсин IV Саобраћајна школа ПИНКИ Нови Сад Драгана Каначки IV Гимназија Бечеј Драгана Риђички II Гимназија Бечеј Дуња Стојановић III Медицинска школа 7.април Нови

Одлука комисије о додели средстава екологија - 2016 22.04.2016 На основу члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник Републике Србије бр. 51/2009) и члана 7. Одлуке подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења (“Службени лист општине Жабаљ” број 15/2015)

Одлука комисије за доделу средстава за културу 08.03.2016 На основу и члана 9. Одлуке о начину,  критеријумима и мерилима за избор пројеката у култури који се финансирају или суфинансирају из буџета општине жабаљ (“Службени лист општине Жабаљ” број 19/2015) , а на основу Одлуке Конкурсне комисија за спровођење поступка

Одлука о финансирању пројеката која реализују удружења 2016 године 05.02.2016 На основу члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник Републике Србије бр. 51/2009) и члана 7. Одлуке подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења (“Службени лист општине Жабаљ” број

Одлука о финансирању пројеката у култури и уметности 05.02.2016 На основу члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник Републике Србије бр. 51/2009) и члана 7. Одлуке о начину,  критеријумима и мерилима за избор пројеката у култури који се финансирају или суфинансирају из буџета општине жабаљ (“Службени лист

Одлука о финансирању пројеката од јавног интереса 05.02.2016 На основу члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник Републике Србије бр. 51/2009) и члана 7. Одлуке подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења (“Службени лист општине Жабаљ” број 15/2015) ,

Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта 05.01.2016 Одлука:  Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup poljoprivrednog zemljista.pdf  Saglasnost Ministarstva poljoprivrede i zastite zivotne sredine.pdf  FORMULAR ZA PRIJAVLJIVANJE.doc

19.11.2015 ОДЛУКУ О ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ЈАВНOMКОНКУРСУ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ (ИЛИ/И СУФИНАНСИРАЊЕ) ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА КОЈИ СЕ РЕАЛИЗУЈУ У КУЛТУРИ И УМЕТНОСТИ Одлука: одлука_20151119.docx

15.09.2015   ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА за финансирање (и/или суфинасирање) програма /пројеката које реализују удружења, а која су од јавног интереса   у области заштите животне средине Одлука: odluke 20150915.docx

ОДЛУКУ О ЛИСТИ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ЈАВНOM КОНКУРСУ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ (ИЛИ/И СУФИНАНСИРАЊЕ) ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА КОЈИ СЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА А  КОЈА СУ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА 2015. ГОДИНУ Одлука:  odluka02.pdf

Жабаљ | Презентација општине