29°

29°

Последње вести

Нема коментара

Јавни конкурс – Општинска управа Жабаљ (број: 111-4/2024-III) – р.м. 49

“Јавни конкурс – Општинска управа Жабаљ (број: 111-4/2024-III) – р.м. 49. Главни контиста главне књиге трезора – избор кандидата Кандидат који је изабран у конкурсном поступку број: 111-4/2024-III за попуњавање…

Извештај екстерног ревизора завршног рачуна буџета општине Жабаљ за 2023. годину

Одлука о завршном рачуну буџета општине Жабаљ за 2023. годину 9-24

План увођења родно одговорног буџетирања за 2025. годину

 

Одлука о првом ребалансу буџета 2024. година 5-2024

Одлука јавна расправа Одлука о првом ребалансу буџета 2024. год.

Позив за јавну расправу – Одлука о првом ребалансу буџета за 2024. године

Програм јавне расправе – Одлука о првом ребалансу буџета за 2024. год.

Извештај о спроведеној јавној расправи – Одлука о првом ребалансу буџета општине Жабаљ 2024. година

 

Грађански водич кроз буџет општинe Жабаљ за 2024. годину

Одлука о буџету општине Жабаљ за 2024. годину 34-2023

Извештај о спроведеној јавној расправи – Одлука о буџету општине Жабаљ 2024. година

Предлог Одлуке о буџету општине Жабаљ за 2024. годину

Анктетни лист – Упитник за креирање буџета за 2024. годину

Предлог Одлуке о буџету општине Жбаљ за 2024. годину

Позив за јавну расправу – Одлука о буџету за 2024. године

Програм јавне расправе – Одлука о буџету за 2024. год.

Одлука јавна расправа Одлука о буџету 2024. год.

 

Извештај о извршењу буџета опшине Жабаљ за период јануар-септембар 2023. године.

Извештај о спроведеној јавној расправи – четврти ребаланс буџета 2023. год.

Одлука о четвртом ребалансу буџета општине Жабаљ за 2023. годину 29-2023

 

Предлог Одлуке о ребалансу буџета општине Жабаљ за 2023. годину

Предлог Одлуке о ребалансу буџета општине Жабаљ за 2023. годину

Програм јавне расправе – Четврти ребаланс буџета за 2023. год.

Позив за јавну расправу – Четврти ребаланс буџета за 2023. године

Одлука јавна расправа четврти ребаланс буџета 2023. год.

Укључи се у креирање буџета општине Жабаљ за 2024. год.

Одлука о трећем ребалансу буџета општине Жабаљ за 2023. годину (Службени лист 21-23)

Извештај о извршењу одлуке о буџету општине Жабаљ за период јануар-јун 2023. године

1. Упутство за припрему буџета општине Жабаљ за 2024. годину

Извештај независног ревизора општине Жабаљ за 2022. годину

Одлука о завршном рачуну буџета општине Жабаљ за 2022. годину 14-2023

Извештај о извршењу буџета општине Жабаљ за период 01.01.-31.12.2022. године

Одлука о другом ребалансу буџету општине Жабаљ 2023. год.

Одлукa о првом ребалансу буџета општине Жабаљ за 2023. годину 6-2023

План увођења родно одговорног буџетирања за 2024. год.

Ревидирано упутство за припрему Одлуке о буџету 2023. год.

Извештај о извршењу одлуке о буџету општине Жабаљ 01.01.-30.09.2022. год.

Извештај о извршењу одлуке о буџету општине Жабаљ 01.01.-30.06.2022. год.

Грађански водич кроз буџет општинe Жабаљ за 2023. годину

Одлука о буџету општине Жабаљ за 2023. годину

Одлука о петом ребалансу буџета Општине Жабаљ за 2022. год.

Одлука о трећем ребалансу буџета општине Жабаљ за 2022. годину 21-22

Одлука о четвртом ребалансу буџета Општине Жабаљ за 2022. год. 26-22

Укључи се у креирање буџета 2023. год.

Укључи се у креирање буџета општине Жабаљ за 2023. год.

Упутство за припрему буџета опшине Жабаљ 2023. година.

1.Упутство за припрему нацрта буџета општине Жабаљ за 2023. год.

10. План увођења родно одговорног буџетирања за 2023. годину

9. Prilog-1-Pregled-broja-zaposlenih-i-sredstava-za-plate-za-2023-godinu-1

8. Zahtev za dodatna sredstva

7 Obrazlozenje finansijskog plana

6 Predlog finansijskog plana

5.1 Obrasci_za_programski_budzet_2023-predefinisani

5. Obrasci_za_programski_budzet_2023_-_Blanko

4.1 Pregled izmena Aneksa 5 Uputstva za izradu programskog budzeta

4. Uniformni programi i programske aktivnosti JLS

3. Ciljevi programa i programskih aktivnosti i lista indikatora

2. Упутство за припрему буџета 2023. М.Фин.

 

Одлука о завршном рачуну буџета општине Жабаљ за 2021. годину 16-22

Одлука о другом ребалансу буџета општине Жабаљ 2022. год. 17-22

План увођења родно одговорног буџетирања за 2023. годину

Одлукa о првом ребалансу буџета 2022. год. 4-22

Грађански водич кроз буџет општинe Жабаљ за 2022. годину

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И РАДНО АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА У О.У. ЖАБАЉ – НА ДАН 31.12.2021. ГОДИНЕ(31.12.2012.)

План увођења родно одговорног буџетирања за 2022. годину(14.12.2021.)

Odluka o budžetu opštine Žabalj 2022. godina 30-2021

Одлука о четвртом ребалансу буџета 2021. година 33-2021

Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu opšine Žabalj za period januar – septembar 2021. god

Одлука о ребалансу буџета општине Жабаљ за 2021. год.

Укључи се у креирање буџета општине Жабаљ за 2022. год.

Izveštaj o izvrsenju_budzeta_01.01.-30.06.2021._ Opština Žabalj

Општина_Жабаљ_извештај_независног_ревизора_2020-potpisan

Odluka o Završnom računu opštine Žabalj 2020. god.

Oдлукa о ребалансу буџета општине Жабаљ 2021. год. 13-2021

Одлука о првом ребалансу буџета 2021. год. Сл.лист 3-21

Грађански водич кроз буџет општинe Жабаљ за 2021. годину

Одлука о буџету општине Жабаљ за 2021. годину Сл.лист општине 42-2020

Одлука о четвртом ребалансу буџета општине Жабаљ за 2020. год. Сл.лист 44-2020

Одлука о трећем ребалансу буџета општине Жабаљ за 2020. годину. Службени лист 36-2020

План увођења родно одговорног буџетирања за 2021. годину

Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Жабаљ за период јануар-септембар 2020. године.

Нацрт Одлуке о буџету општине Жабаљ за 2021. годину

Извештај о извршењу одлуке о буџету општине Жабаљ за периос јануар-јун 2020. год.

    Упутство за припрему нацрта одлуке о буџету за 2021. годину

Извештај_независног_ревизора_Општина_Жабаљ_2019год.

Жабаљ | Презентација општине