-10°

-10°

Последње вести

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И РАДНО АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА У О.У. ЖАБАЉ – НА ДАН 31.12.2021. ГОДИНЕ(31.12.2012.)

План увођења родно одговорног буџетирања за 2022. годину(14.12.2021.)

Odluka o budžetu opštine Žabalj 2022. godina 30-2021

Одлука о четвртом ребалансу буџета 2021. година 33-2021

Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu opšine Žabalj za period januar – septembar 2021. god

Одлука о ребалансу буџета општине Жабаљ за 2021. год.

Укључи се у креирање буџета општине Жабаљ за 2022. год.

Izveštaj o izvrsenju_budzeta_01.01.-30.06.2021._ Opština Žabalj

Општина_Жабаљ_извештај_независног_ревизора_2020-potpisan

Odluka o Završnom računu opštine Žabalj 2020. god.

Oдлукa о ребалансу буџета општине Жабаљ 2021. год. 13-2021

Одлука о првом ребалансу буџета 2021. год. Сл.лист 3-21

Грађански водич кроз буџет општинe Жабаљ за 2021. годину

Одлука о буџету општине Жабаљ за 2021. годину Сл.лист општине 42-2020

Одлука о четвртом ребалансу буџета општине Жабаљ за 2020. год. Сл.лист 44-2020

Одлука о трећем ребалансу буџета општине Жабаљ за 2020. годину. Службени лист 36-2020

План увођења родно одговорног буџетирања за 2021. годину

Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Жабаљ за период јануар-септембар 2020. године.

Нацрт Одлуке о буџету општине Жабаљ за 2021. годину

Извештај о извршењу одлуке о буџету општине Жабаљ за периос јануар-јун 2020. год.

    Упутство за припрему нацрта одлуке о буџету за 2021. годину

Извештај_независног_ревизора_Општина_Жабаљ_2019год.

Жабаљ | Презентација општине