12°

12°

ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА ИЗАБРАНИХ КРАJЊИХ КОРИСНИКА по Јавном конкурсу за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији Општине Жабаљ за 2022. годину

Прелиминарна листа EE  

Коначан списак изабраних пописивача за општину Жабаљ

Поштовани кандидати за пописиваче, Обавештавамо вас да је на интернет страници Републичког завода за статистику, објављен  коначни списак изабраних пописивача по општинама, а у прилогу се налази списак изабраних кандидата за општину Жабаљ. Неопходно је да на веб страници: https://www.stat.gov.rs/sr-latn/vesti/20220920-konacnalistapopisivaca/ , у трећем ставу текста отворите

Прелиминарна листа за пописиваче за општину Жабаљ који се позивају на обуку

Поштовани кандидати за пописиваче, Након спровођења тестирања кандидата за пописиваче у вези познавања рада на рачунару, и након провере приложене документације, објављена је прелиминарна листа кандидата који се позивају на обуку за спровођење Пописа 2022 у општини Жабаљ. Обука траје пет узастопних радних дана и

Ранг листа кандидата за пописиваче за Попис 2022 који се позивају на тестирање

Ранг листа кандидата за пописиваче који се позивају на тестирање са терминима тестирања ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ КАНДИДАТИ ЗА ТЕСТИРАЊЕ ТРЕБА ДА ПРИПРЕМЕ И ПРЕДАЈУ ПОПИСНОЈ КОМИСИЈИ ЗА ОПШТИНУ ЖАБАЉ  

Јавни позив за пријављивање кандидата за пописиваче

Позивају се грађани заинтересовани за рад у Попису у својству пописивача да у периоду од 22. јула (од 7.00 часова) до 5. августа 2022. године (до 20.00 часова) попуне електронску пријаву на сајтовима Завода: stat.gov.rs или popis2022.stat.gov.rs. 2_JavniPozivPopisivači_srpski_SaZadacima Javni poziv_POPISIVAČI_za prevodjenje, русински  

ЈАВНИ КОНКУРС за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији Општине Жабаљ за 2022. годину.

1.МОДЕЛ јп за грађане 2.Прилог 1-пријавни образац 3.Прилог-2 Листа привредних субјеката 4.Прилог 3-изјава грађана 5.Прилог 4-критеријум за избор корисника 6.Обавештење грађанима

Инструктори – Прелиминарна листа кандидата који се позивају на обуку

Кандидат који се не налази на Прелиминарној листи има право да поднесе приговор. Рок за улагање приговора на Прелиминарну листу изабраних кандидата је 18. јул 2022. године до 16 часова. Приговор се може поднети Заводу искључиво путем имејла на адресу: mladen.velickovic@stat.gov.rs. Приговори ће бити размотрени најкасније до 20. јула 2022.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМОТЕХНИЧКОГ СИСТЕМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ КАЛОРИМЕТАРА, ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ , ТЕРМОСТАТСКИХ ВЕНТИЛА И ДЕЛИТЕЉА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ

1. Јавни позив привредни субјекти солари и др. 2.Образац пријаве- ПРИЛОГ 1 ОБРАЗАЦ 1 ОБРАЗАЦ 2 ОБРАЗАЦ 3 ОБРАЗАЦ 4 ПРИЛОГ 4

Жабаљ | Презентација општине