-10°

-10°

Последње вести

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ОДНОСНО СУФИНАСИРАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ И НОВИХ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ, ПРОГРАМА ПОДРШКЕ, МЕРА И АКТИВНОСТИ, ЧИЈИ ЈЕ ЦИЉ ПОДСТИЦАЊЕ И РАЗВОЈ НОВИХ И УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ПОСТОЈЕЋИХ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У СКЛАДУ СА СПЕЦИФИЧНИМ ПОТРЕБАМА КОРИСНИКА- ДЕЦЕ, МЛАДИХ, ОДРАСЛИХ И СТАРИХ, ЕДУКАТИВНА ПРЕДАВАЊА НА ТЕМУ ВАНИСТИТУЦИОНАЛНА БРИГА О ГРАЂАНИМА, ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ, ПИСАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПО ЕУ СТАНДАРДИМА

Наративни и финансијски извештај-образац 2 Пријавни образац 1.1 Пријавни образац 1.2 Текс конкурса  

ЈАВНA РАСПРАВУ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О РАЗВРСТАВАЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ПОЉОПРИВРЕДНО ОДНОСНО ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ ЗА СВРХУ УТВРЂИВАЊА ОСНОВИЦЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

NACRT Odluke o razvrstavanju neizgradjenog gradjevinskog zemljista 2021 Одлука о јавној расправи Позив за јавну расправу Програм јавне расправе  

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА ЗА 2022. ГОДИНУ

Образац-2-Спортски-објекти Образац-13-Усклађени-план Образац-број-3-Спортске-стипендије Образац-број-11-изјава-партнерство Образац-број-12-год.програм-посебни-значај УПИТНИК Финансијски-план-удружења-за-2022-.-годину Јавни позив спорт 2022 Образац-1-Предлог-Годишњег-програма  

ИНТЕРНИ КОНКУРС за попуњавање слободног извршилачког радног места: ЛИКВИДАТОР

ИНТЕРНИ КОНКУРС за попуњавање слободног извршилачког радног места: ЛИКВИДАТОР, у звању млађег саветника, у  Одељењу за финансије и буџет Општинске управе Жабаљ. Интерни конкурс за радно место Ликвидатор    

Предлог Одлуке о трећем ребалансу буџета 2021.год

Одлука јавна расправа Позив за јавну расправу – Одлука о ребалансу буџета за 2021. год. Предлог Одлуке о ребалансу буџета 2021. год. Програм јавне расправе – Одлука о ребалансу буџета за 2021. год. Извештај о спроведеној јавној расправи 2021. година

Жабаљ | Презентација општине