12°

12°

Јавни конкурс за попуњавање два извршилачка радна места у Општинској управи Жабаљ на неодређено време

Јавни конкурс за попуњавање два извршилачка радна места у Општинској управи Жабаљ на неодређено време и то: 1. Стручни послови за поверене послове, у звању млађи саветник, 1 извршилац у Одељењу за општу управу и друштвене делатности – Група за друштвене делатности (111-9/2022-III); 2. Канцеларијски

Јавни конкурс за финансирање односно суфинансирање програма и пројеката из области едукативна предавања на тему ваниституционална брига о грађанима, Европске интеграције и писање пројеката по ЕУ стандардима

Преузмите документацију: Наративни и финансијски извештај-образац 2 Текст конкурса Пријавни образац 1.1 Пријавни образац 1.2

Конкурс за финансирање и суфинансирање програма-пројеката реконструкције, адаптације, санације и инвестиционог и текућег одржавања објеката удружења која се баве заштитом деце и особа са инвалидитетом на територији општине Жабаљ

1. Текст конкурса 2. Пријавни образац  

Јавни конкурс за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији Општине Жабаљ

1.Текст јавног конкурса Правилник соларни панели Правилник термички омотач и др. ПРИЛОГ 1-Пријавни образац ПРИЛОГ 2-Изјава подносиоца пријаве број 1 ПРИЛОГ 3-Изјава подносиоца пријаве број 2-образац 1и2 ПРИЛОГ 4-Критеријуми за оцену Пријаве Одлука о продужењу пријава до 17.06.2022. године  

Нацрт одлуке о буџету општине Жабаљ за 2022. годину

Јавни позив о Нацрту одлуке о ребалансу буџета 2022. год. Нацрт Одлуке о ребалансу буџета Одлука о спровођењу јавне расправе 2022. год. Програм јавне расправе о ребалансу буџета 2022. год. Извештај о спроведеној јавној расправи    

Жабаљ | Презентација општине