14°

14°

Последње вести

Интерни конкурс ОУ Жабаљ

У Општинској управи Жабаљ расписан је интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места “Стамбено-комунални послови”, у звању саветник, 1 извршилац у Одељењу за имовинске, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине (број предмета: 111-1/2024-III). Молимо све запослене у Општинској управи Жабаљ који су заинтересовани да поднесу

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СТАМБЕНЕ ПОДРШКЕ

Фекете Душко-Одлука о додели стамбене подршке Ашимовић Бојан-Одлука о додели стамбене подршке Кнежев Милан-Одлука о додели стамбене подршке Драган Дурмишевић-Одлука о додели стамбене подршке Димић Драган-Одлука о додели стамбене подршке  

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СТАМБЕНЕ ПОДРШКЕ

Oдлукa о додели стамбене подршке Жижа Кнежевић Одлука о додели стамбене подршке Мира Дурмишевић Одлука о додели стамбене подршке Тихи Ферковић Одлука о додели стамбене подршке Живка суботин  

Жабаљ | Презентација општине