28°

28°

Последње вести

Нема коментара

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ 1019/1 КО ГОСПОЂИНЦИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКАТА СУШАРЕ И ХЛАДЊАЧЕ БРОЈ ЕЛАБОРАТА:УП- 010/2018

https://drive.google.com/file/d/14ZBNRgysDVGzTX2de1ptzf3nFx9cocLO/view?usp=sharing 01 KTP i obuhvat 02 izvod iz RP 03 reg i niv 04 komp. parter.pejzaz 05 infra sa 1019-3 05a infra 06 IDR oglas – UP Мarkovic UP tekst…

ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ АСФАЛТНЕ БАЗЕ НА ДРЖАВНОМ ПУТУ ПРВОГ РЕДА НОВИ САД – ЖАБАЉ СТАЦИОНАЖА km 192+700

https://drive.google.com/file/d/12MkzGPEBhu9r1SCsWzoQONMRVyHwigF7/view?usp=sharing 1_Izvod iz PPO 2_2_ZABALJ-INF. O LOKACIJI 4_SAOBRACAJ I REGULACIJA-IZMENA-1 Izmene PDR Zabalj 2_1_Odluka o skracenom postupku Izmene PDR 3_Sira situacija     oglas – javni uvid – izmena PDR – asfaltna baza 1    

Интерни конкурси

1. Interni konkurs 111-2-2021 Gradjevinski ins. 2. Interni konkurs 111-3-2021 Sef grupe za ULjR 3. Interni konkurs 111-4-2021 Poslovi besplatne pravne pomoci 4. Interni konkurs 111-5-2021 Komunalni redar 5. Interni konkurs 111-6-2021 Cistac  

Предлог Одлуке о ребалансу буџета 2021.год.

Позив за јавну расправу – Одлука о ребалансу буџета за 2020. год. Предлог Одлуке о првом ребалансу буџета општине Жабаљ за 2021. год. Програм јавне расправе – Одлука о ребалансу буџета за 2020. год. Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту одлуке о буџету општине

Жабаљ | Презентација општине