12°

12°

Последње вести

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ А ЗА ПРОЈЕКТЕ КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ЈАВНИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

Јавни позив obrazac-1—prijava-za-projektno-sufinansiranje-iz-oblasti-javnog-informisanja obrazac-1—-budzet-projekta obrazac-2–finansijski-deo-izvestaja obrazac-2—narativni-i-finansijski-izvestaj      

ЈАВНИ КОНКУРС

Средства се додељују за суфинасирање програма / пројеката којереализујуудружења а којасуодјавногинтересау области: руралног развоја, заштите животиња, очувања традиције, очувања објеката о значаја за локалну историју, организовања манифестација локалног значаја, пројекти и програми веб промовисања општине Жабаљ подстицањенаталитета социјалнезаштите заштителицасаинвалидитетом, друштвенебриге о деци, подстицањенаталитета, помоћистарима, здравственезаштите,

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА ЗА 2019. ГОДИНУ

Јавни позив спорт јавни позив спорт – измена Образац 1-Предлог Годишњег програма Образац 2-изградња спортс.објеката Образац 4-Посебан програм Образац 7-завршни извештај Образац 8-завршни извештај објекти Образац 13-Усклађени план Образац број 3-СТИПЕНДИЈЕ Образац број 11-изјава партнерство Образац број 12-год.програм посебни значај Финансијски план удружења за 20

Јавни конкурс у 2018. години за суфинансирање и финансирање едукативних програма

Јавни конкурс у 2018. години за суфинансирање и финансирање едукативних програма Конкурсна комисија Пријавни образац бр. 1 Финансијски план образац бр.2 Извештај о реализованом пројекту образац бр.3 Одлука – листа вредновања и рангирања пријављених програма    

Жабаљ | Презентација општине