25°

25°

Последње вести

Нема коментара

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ 1019/1 КО ГОСПОЂИНЦИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКАТА СУШАРЕ И ХЛАДЊАЧЕ БРОЈ ЕЛАБОРАТА:УП- 010/2018

https://drive.google.com/file/d/14ZBNRgysDVGzTX2de1ptzf3nFx9cocLO/view?usp=sharing 01 KTP i obuhvat 02 izvod iz RP 03 reg i niv 04 komp. parter.pejzaz 05 infra sa 1019-3 05a infra 06 IDR oglas – UP Мarkovic UP tekst…

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ 1019/1 КО ГОСПОЂИНЦИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКАТА СУШАРЕ И ХЛАДЊАЧЕ БРОЈ ЕЛАБОРАТА:УП- 010/2018

https://drive.google.com/file/d/14ZBNRgysDVGzTX2de1ptzf3nFx9cocLO/view?usp=sharing 01 KTP i obuhvat 02 izvod iz RP 03 reg i niv 04 komp. parter.pejzaz 05 infra sa 1019-3 05a infra 06 IDR oglas – UP Мarkovic UP tekst 10-18  

ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКА РАЗРАДА ЛОКАЦИЈЕ 1019/1 КО ГОСПОЂИНЦИ ЗА ПOTРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКАТА СУШАРЕ И ХЛАДЊАЧЕ Оглас-јавна презентација урбанистичког пројекта локације КО Госпођинци

Предлог Одлуке о другом ребалансу буџета 2021.год

Одлука јавна расправа Позив за јавну расправу – Одлука о ребалансу буџета за 2020. год. Предлог Одлуке о ребалансу буџета 2021. год. Програм јавне расправе – Одлука о ребалансу буџета за 2020. год. Izveštaj o javnoj raspravi rebalans budžeta 2021. god.

Предлог Одлуке о ребалансу буџета 2021.год.

Позив за јавну расправу – Одлука о ребалансу буџета за 2020. год. Предлог Одлуке о првом ребалансу буџета општине Жабаљ за 2021. год. Програм јавне расправе – Одлука о ребалансу буџета за 2020. год. Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту одлуке о буџету општине

Жабаљ | Презентација општине