12°

12°

Јавни конкурс за попуњавање два извршилачка радна места у Општинској управи Жабаљ на неодређено време

Јавни конкурс за попуњавање два извршилачка радна места у Општинској управи Жабаљ на неодређено време и то: 1. Стручни послови за поверене послове, у звању млађи саветник, 1 извршилац у Одељењу за општу управу и друштвене делатности – Група за друштвене делатности (111-9/2022-III); 2. Канцеларијски

ЈАВНИ КОНКУРС за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији Општине Жабаљ за 2022. годину.

1.МОДЕЛ јп за грађане 2.Прилог 1-пријавни образац 3.Прилог-2 Листа привредних субјеката 4.Прилог 3-изјава грађана 5.Прилог 4-критеријум за избор корисника 6.Обавештење грађанима

Нацрт одлуке о буџету општине Жабаљ за 2022. годину

Јавни позив о Нацрту одлуке о ребалансу буџета 2022. год. Нацрт Одлуке о ребалансу буџета Одлука о спровођењу јавне расправе 2022. год. Програм јавне расправе о ребалансу буџета 2022. год. Извештај о спроведеној јавној расправи    

Жабаљ | Презентација општине