Последње вести

ЈАВНA РАСПРАВУ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О РАЗВРСТАВАЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ПОЉОПРИВРЕДНО ОДНОСНО ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ ЗА СВРХУ УТВРЂИВАЊА ОСНОВИЦЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

NACRT Odluke o razvrstavanju neizgradjenog gradjevinskog zemljista 2021 Одлука о јавној расправи Позив за јавну расправу Програм јавне расправе  

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА ЗА 2022. ГОДИНУ

Образац-2-Спортски-објекти Образац-13-Усклађени-план Образац-број-3-Спортске-стипендије Образац-број-11-изјава-партнерство Образац-број-12-год.програм-посебни-значај УПИТНИК Финансијски-план-удружења-за-2022-.-годину Јавни позив спорт 2022 Образац-1-Предлог-Годишњег-програма  

Жабаљ | Презентација општине