22°

22°

Последње вести

ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ЖАБАЉ

https://drive.google.com/file/d/1XWmIhlBs59hwOQrsFAV8oTYu0Ve7txYf/view?usp=sharing oglas – ponovljeni javni uvid – PGR Zabalj 02-Granice plana 03-Zone i Celine 06-1 Regulacija dela Vasarista-Model 06-2 Regulacija dela ulice Svetog Nikole-Model 06-3 Regulacija ulice blok 36a-36v-Model 09-Sprovodjenje i zastita oglas – ponovljeni javni uvid – PGR Zabalj PGR naselja Zabalj-Nacrt  

Предлог Одлуке о трећем ребалансу буџета 2021.год

Одлука јавна расправа Позив за јавну расправу – Одлука о ребалансу буџета за 2021. год. Предлог Одлуке о ребалансу буџета 2021. год. Програм јавне расправе – Одлука о ребалансу буџета за 2021. год. Извештај о спроведеној јавној расправи 2021. година

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ 1019/1 КО ГОСПОЂИНЦИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКАТА СУШАРЕ И ХЛАДЊАЧЕ БРОЈ ЕЛАБОРАТА:УП- 010/2018

https://drive.google.com/file/d/14ZBNRgysDVGzTX2de1ptzf3nFx9cocLO/view?usp=sharing 01 KTP i obuhvat 02 izvod iz RP 03 reg i niv 04 komp. parter.pejzaz 05 infra sa 1019-3 05a infra 06 IDR oglas – UP Мarkovic UP tekst 10-18  

ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКА РАЗРАДА ЛОКАЦИЈЕ 1019/1 КО ГОСПОЂИНЦИ ЗА ПOTРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКАТА СУШАРЕ И ХЛАДЊАЧЕ Оглас-јавна презентација урбанистичког пројекта локације КО Госпођинци

Жабаљ | Презентација општине