12°

12°

Оглас Обавештење о доношењу решења о издавању интегралне дозволе за третман – складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада JUGOPAN DOO Novi sad

Оглас Обавештење о доношењу решења о издавању дозволе за третман – складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада JUGOPAN DOO Novi Sad

Жабаљ | Презентација општине