15°

15°

Последње вести

Јавни позив за учешће у јавном увиду и јавној расправи о нацрту локалног плана за управљање отпадом на територији Општине Жабаљ за период 2023-2032.

Програм јавног увида и јавне расправе о Нацрту локалног плана за управљање отпадом Образложење Нацрта Локалног плана за управљање отпадом Нацрт локалног плана за управљање отпадом 2023-2032. Јавни позив за учешће у јавном увиду и јавној расправи о нацрту локалног плана за управљање отпадом на

Оглас Обавештење о доношењу решења о издавању интегралне дозволе за третман – складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада JUGOPAN DOO Novi sad

Оглас Обавештење о доношењу решења о издавању дозволе за третман – складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада JUGOPAN DOO Novi Sad

Жабаљ | Презентација општине