12°

12°

Последње вести

Оглас о поднетом захтеву “Global seed doo” – дозвола за третман неопасног отпада за издавање дозволе

Општинска управа општине Жабаљ, Служба за привреду и заштиту животне средине општинске управе Жабаљ на основу члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 И 14/16) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање интегралне дозволе за скалдиштење и третман

Жабаљ | Презентација општине