25°

25°

Последње вести

Нема коментара

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ 1019/1 КО ГОСПОЂИНЦИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКАТА СУШАРЕ И ХЛАДЊАЧЕ БРОЈ ЕЛАБОРАТА:УП- 010/2018

https://drive.google.com/file/d/14ZBNRgysDVGzTX2de1ptzf3nFx9cocLO/view?usp=sharing 01 KTP i obuhvat 02 izvod iz RP 03 reg i niv 04 komp. parter.pejzaz 05 infra sa 1019-3 05a infra 06 IDR oglas – UP Мarkovic UP tekst…

  1. Одлукa о одређивању матичних подручја, 2009-16 („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 16/2009)
  2. Одлукa о новчаној помоћи породици са децом, 2006-17 („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 17/2006)
  3. Одлука о награђивању даровитих ученика, студената и младих људи, 2014-10, („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 10/2014)
  4. Одлука о пружању правне помоћи грађанима, 2014-24 („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 24/2014)
  5. Пречишћени текст Одлуке о регресирању трошкова боравка и ужине деце, закључно са 2013-3 (Одлука је објављена у „Службеном листу општине Жабаљ“ бр5/2005, 8/2012 и 3/2013)
  6. ОДЛУКА О РЕГРЕСИРАЊУ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА
  7. Одлука о објављивању аката у Службеном листу Општине Жабаљ , закључно са 38-2016 („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 9/2010, 23/2012 и 15/2014)
  8. Пречишћени текст Одлуке о социјалној заштити, закључно са 2016-27 (“Службени лист општине Жабаљ ” бр.11/2011, 23/2012, 18/2014, 24/2014, 29/2015, и 27/2016)
  9. Одлуку о једнократној новчаној помоћи незапосленим трудницама на територији општине Жабаљ (“Службени лист општине Жабаљ” бр. 29/2015,8/2016)

Жабаљ | Презентација општине