12°

12°

Другa актa

Стратегија управљања ризицима општине Жабаљ Одлука о консолидованом одобравању импелемнтације Листе и Мапе пословних процеса Годишњи извештај о раду Општинске управе за 2019. године  ЕТИЧКИ КОДЕКС ПОНАШАЊА ФУНКЦИОНЕРА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 9/2005)  КОДЕКС ПОНАШАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ, ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА, УСТАНОВАМА … Настави са читањем Другa актa

Жабаљ | Презентација општине