14°

14°

Последње вести

Последње измене и допуне Информатора извршене су:
фебруар. 2022. године.

 

Информатор о раду

Информатор је израђен на основу података достављених од стране овлашћених службених лица организационих јединица Општинске управе, као и општих аката органа општине.

Информатор је израђен у електронском облику и објављен је на веб презентацији Повереника за информација од јавног значаја и заштиту података о личности – Јединствени информациони систем информатора о раду: https://informator.poverenik.rs/naslovna

Општинска управа Жабаљ: https://informator.poverenik.rs/informator?org=ZzTHP47cXdXZxKMaz

Скупштина општине Жабаљ: https://informator.poverenik.rs/informator?org=7ssczbnLQhsq7wZX3

Правобранилаштво општине Жабаљ: https://informator.poverenik.rs/informator?org=8PyjSD4LKvoFbgnJ7  ”

 

I. Закон о слободном приступу инф. од јавног значаја

II. Упутство за израду информатора

 

Документација (клик за преузимање)

ИНФОРМАТОР О РАДУ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 2022. ГОДИНА

Информатор о раду органа општине Жабаљ 05.02.2022. године

Информатор о раду органа општине Жабаљ 26.11.2021. год.

1 Информатор о раду органа општине Жабаљ 31.05.2021. год.

Информатор о раду органа општине Жабаљ 31.12.2020.

2. Захтев за увид у Информатор

3.Информатор-о-раду-јун-2020.

4. Информатор-о-раду-март-2020.

5. Информатор о раду март 2019.
6. Информатор о раду децембар 2018.
7. Информатор о раду јун 2018.
8. Информатор о раду децембар 2017.
9. Информатор о раду новембар 2017.

 

Жабаљ | Презентација општине