27°

27°

Последње вести

Нема коментара

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ 1019/1 КО ГОСПОЂИНЦИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКАТА СУШАРЕ И ХЛАДЊАЧЕ БРОЈ ЕЛАБОРАТА:УП- 010/2018

https://drive.google.com/file/d/14ZBNRgysDVGzTX2de1ptzf3nFx9cocLO/view?usp=sharing 01 KTP i obuhvat 02 izvod iz RP 03 reg i niv 04 komp. parter.pejzaz 05 infra sa 1019-3 05a infra 06 IDR oglas – UP Мarkovic UP tekst…

Последње измене и допуне Информатора извршене су:
јун. 2020. године.

Информатор о раду

Информатор је израђен на основу података достављених од стране овлашћених службених лица организационих јединица Општинске управе, као и општих аката органа општине.

Информатор је израђен у електронском облику и објављен је на веб презентацији општине Жабаљ: www.zabalj.rs

Информатор садржи податке о надлежности органа општине Жабаљ и општинске управе као јединственог органа, организационој структури органа општине, податке о услугама које органи пружају заинтересованим лицима (опис поступка пружања услуга које одељења општинске управе пружају заинтересованим лицима) податке о буџету, податке о јавним набавкама, податке о платама.

Документација (клик за преузимање)

1 Информатор о раду органа општине Жабаљ 31.05.2021. год.

Информатор о раду органа општине Жабаљ 31.12.2020.

2. Захтев за увид у Информатор

3.Информатор-о-раду-јун-2020.

4. Информатор-о-раду-март-2020.

5. Информатор о раду март 2019.
6. Информатор о раду децембар 2018.
7. Информатор о раду јун 2018.
8. Информатор о раду децембар 2017.
9. Информатор о раду новембар 2017.

 

Жабаљ | Презентација општине