12°

12°

Последње вести

Документа за преузимање:

 1. Контролна листа за јавни превоз путника – Аутобуска стајалишта 14.5
 2. Конт.листа контрола активности управљача јавног пута на заштити путева 3
 3. Конт.листа контрола изградње полагања инсталација и постројења на земљишном путном и у заштитном појасу јавног пута
 4. Конт.листа контрола изградње саобраћајних прикључака на земљишном путном појасу јавних путева 1
 5. Конт.листа контрола извођења радова и вршења других штетних радњи од стране корисника јавних путева 4
 6. Конт.листа контрола коловозне конструкције од невезаних минералних материјала макадамски коловоз 9
 7. Конт.листа контрола коловозне конструкције са асфалтним слојевима 2
 8. Конт.листа контрола опреме пута 7
 9. Конт.листа контрола периодичног одржавања пута 10
 10. Конт.листа контрола саобраћајне сигнализације 8
 11. Конт.листа контрола трупа пута и путног земљишта 11
 12. Конт.листа контрола ванредног вангабаритног превоза 6
 13. Конт.листа преглед пута у зимским условима одржавања 13
 14. Контролна листа преглед пункта зимске службе 12
 15. Контролна листа превоз ствари и терета у друмском саобраћају 17
 16. Контролна листа превоз за сопствене потребе – путници 16.1
 17. Контролна листа превоз за сопствене потребе – терет 16.2
 18. Контролна листа такси превоз обавезе јп 18.2
 19. Контролна листа такси превоз 18.1
 20. Контролна листа ванлинијски превоз путника 15
 21. План рада инспектора за друмски саобраћај

Навигација:

5. Просветна испекција


Документа:

План рада и контролне листе:

plan rada za 2020 inspektor za drumski saobracaj i puteve

izvestaj o radu inspektor za drumski saobracaj i puteve 2019

План рада општ. инспектора за саобраћај и путеве 2019.pdf

Годишњи извештај 2018. општ. инспектор за саобраћај и путеве.pdf

Жабаљ | Презентација општине