15°

15°

Последње вести

Нема коментара

Општина Жабаљ започела реновирање стамбених јединица у оквиру пројекта „Жабаљ за одржива стамбена решења и активно укључивање”

Почетком маја започела је адаптација купљених стамбених јединица у оквиру пројекта „Жабаљ за одржива стамбена решења и активно укључивање”. Основни циљ пројекта, који спроводи Општина Жабаљ у сарадњи са Центром…

Решење о проглашењу Изборне листе број 1. АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЖАБАЉ СУТРА

4. Образац ОИК-4, Изборна листа кандидата за одборнике Скупштине општине Жабаљ

3. Образац ОИК-3, Изјава бирача да подржава изборну листу кандидата за одборнике Скупштине општине Жабаљ

2. Образац ОИК-2, Сагласност кандидата за одборника

1. Образац ОИК-1, Изборна листа кандидата за одборнике Скупштине општине Жабаљ

Одлука о обрасцима за подношење изборне листе

11.. Образац ОИКДП-1-24, домаћи

11.. Oбразац ОИКСП-1-24, страни

11. Oбразац ОИКДП-2-24, страни

11. Oбразац ОИКДП-2-24, домаћи

11. OIKSP-2-24 List of representatives

11. OIKSP-1-24 Application form

10.. Одлука о називу и изгледу образаца за подношење пријава за посматраче

9. Образац ОИКБО-2

9. Oбразац ОИКБО-1

8. Одлука о поступку предлагања лица у бирачке одборе

7..Одлука о одређивању бирачких места на територији општине Жабаљ

6. Роковник за вршење изборних радњи

5. Изборна листа Група грађана Жабаљ против насиља

4. Изборна листа УЈЕДИЊЕНА ОПОЗИЦИЈА ЖАБЉА -БИРАМ БОРБУ

3. Решење о проглашењу Изборне листе бр. 3 Група грађана Жабаљ против насиља

2. Решење о проглашењу Изборне листе бр. 2 УЈЕДИЊЕНА ОПОЗИЦИЈА ЖАБЉА-БИРАМ БОРБУ

2. Закључак за отклањање недостатака изборне листе

1. Изборна листа АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ- ЖАБАЉ СУТРА

Решење о именовању члана и заменика члана ОИК- -АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ- ЖАБАЉ СУТРА

Решење о именовању члана и заменика члана ОИК- -ГГ Србија против насиља

Решење о именовању члана и заменика члана ОИК-УЈЕДИЊЕНА ОПОЗИЦИЈА ЖАБЉА „ БИРАМ БОРБУ “

Oдлука о утрвђивању распореда места за предлагање чланова БО

Одлука о утврђивању збирне изборне листе за одборнике у Скупштини општине Жабаљ

Одлука о обрасцима за утврђивање резултата гласања

Одлука о обрасцима за остваривање права бирача

Одлука о обрасцима o примопредаји изборног материјала

Образац ОИК ЗБ-2 Захтев бирача за увид у Извод из бирачког списка

Образац ОИК ЗБ-1 Захтев бирача за добијање информације о томе да ли је гласао

 

 

Жабаљ | Презентација општине