14°

14°

Последње вести

Одлука Чуруг

Одлука Жабаљ

Одлука Ђурђево

Одлука Госпођинци

Решење о одређивању бирачких места за гласање на изборима за чланове савета месних заједница на територији општине Жабаљ

Решења о утврђивању Изборних листа канидата за избор чланова савета месних заједница

Упутство за спровођење избора за чланове савета месних заједница

Роковник за вршење изборних радњи за изборе за чланове месних заједница

Обавештење о одржавању иѕбора за чланове Савета Месних заједница

Списак бирача који подржавају кандидата

Изјава бирача да подржава кандидата за члана савета месне заједнице

Потврда о изборном праву кандидата

Изјава о прихватању кандидатуре за члана савета месне заједнице

Пријава кандидата

 Пријава кандидата – русински језик

Решење о утврђивању образаца за подношење кандидатуре избора за чланове Савета месних заједница

Одлука о расписивању избора у месним заједницама на територији општине Жабаљ

 

 

Жабаљ | Презентација општине