14°

14°

Последње вести

 1. doc-iconОдлуку о оснивању ЈКП “Водовод општине Жабаљ” Жабаљ, 2013-29 пречишћени текст („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 29/2013 – пречишћен текст)
 2. doc-iconОдлуку о оснивању ЈКП “Услуге и одржавање” Жабаљ, 2013-10 пречишћени текст („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 10/2013 – пречишћени текст)
 3. doc-iconОдлуку о оснивању Центра за социјални рад за општине Жабаљ и Тител, 1992-1 („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 1/1992)
 4. doc-iconОдлуку о оснивању Општинске народне библиотеке, 1995-7 („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 7/1995)
 5. doc-iconОдлуку о преузимању права и обавеза оснивача Дома здравља Жабаљ, 2002-14 („Службени лист општине Жабаљ“ 14/2002)
 6. doc-iconОдлуку о мрежи основних школа са седиштем на територији општине Жабаљ, 2012-4 („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 4/2012)
 7. doc-iconОдлуку о припајању предшколских васпитних група основних школа Предшколској установи “Детињство” Жабаљ, 2001-4(„Службени лист општине Жабаљ“ бр. 4/2001)
 8. doc-iconОдлуку о мрежи дечијих вртића са седиштем на територији општине Жабаљ, 2005-5 („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 5/2005)
 9. doc-iconПречишћени текст Одлуке о оснивању Фонда солидарне стамбене изградње општине Жабаљ, закључно са 2007-4 („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 3/2000, 8/2002 и 4/2007)
 10. doc-iconОдлуку о оснивању Фонда за развој пољопривреде општине Жабаљ, 2009-6 („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 6/2009)
 11. doc-iconОдлуку о оснивању Фонда за развој предузетништва и прекограничну сарадњу општине Жабаљ, 2013-28 („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 28/2013)
 12. doc-iconОдлуку о оснивању Канцеларије за инклузију Рома, 2009-6 („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 6/2009)

Жабаљ | Презентација општине