12°

12°

Јавна предузећа, установе, фондови и друга правна лица

Одлука о оснивању Јавног предузећа за грађевинско земљиште, путну привреду, комуналну изградњу и становање “Развој” Жабаљ (“Службени лист општине Жабаљ” бр. 9/2015) Одлуку о оснивању ЈКП “Водовод општине Жабаљ” Жабаљ, 2013-29 пречишћени текст („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 29/2013 – пречишћен текст) Пречишћени текст Одлука … Настави са читањем Јавна предузећа, установе, фондови и друга правна лица

Жабаљ | Презентација општине