-10°

-10°

Последње вести

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА – УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКА РАЗРАДА ЛОКАЦИЈЕ- ЗА ПРОШИРЕЊЕ САДРЖАЈА ПОЉОПРИВРЕДНОГ КОМПЛЕКСА ДОГРАДЊОМ СИЛОСА КАПАЦИТЕТА Q = 8 x 4140 m3 НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ бр. 13101/6 К.О. ЧУРУГ

Жабаљ | Презентација општине