-12°

-12°

Последње вести

ЈАВНA РАСПРАВУ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О РАЗВРСТАВАЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ПОЉОПРИВРЕДНО ОДНОСНО ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ ЗА СВРХУ УТВРЂИВАЊА ОСНОВИЦЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

Жабаљ | Презентација општине