Последње вести

Нема коментара

Матица српска и Општина Жабаљ потписале Протокол о сарадњи

Председник Општине Жабаљ Урош Радановић и Председник Матице српске проф. др Драган Станић потписали су Протокол о сарадњи. Протокол је закључен на обострану жељу и интерес, ради унапређења квалитета књижевног,…

ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ

На основу члана 50.  Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије” број 72/2009, 81/2009-испр. 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018)

Општинска управа  Жабаљ

Одељење за урбанизам, грађевинарство, озакоњење и саобраћај

(у даљем тексту: Одељење)

оглашава

 

ЈАВНУ СЕДНИЦУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ

 

  • ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА

ПДР-а ЗА ДЕО РАДНЕ ЗОНЕ, ЛОКАЦИЈА 2, А КОЈИМ СУ

ОБУХВАЋЕНЕ ЦЕЛЕ К.П БР. 7502/3, 7502/7,

7502/1, 7502/4, 7502/6,

KAO И ДЕЛОВИ ПАРЦЕЛА 7492, 7493, 10746/1

СВЕ У К.О. ЖАБАЉ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ –

 

 

 

 

 

Јавна седница ће се одржати дана 06.02.2019. године у 13 часова

у просторијама Општинске управе Жабаљ,

улица Николе Тесле број 45, Жабаљ

 

Остале вести

Матица српска и Општина Жабаљ потписале Протокол о сарадњи

Председник Општине Жабаљ Урош Радановић и Председник Матице српске проф. др Драган Станић потписали су Протокол о сарадњи. Протокол је закључен на обострану жељу и интерес, ради унапређења квалитета књижевног,…

Потписани уговори о финансирању спортских клубова и удружења

Председник Општине Жабаљ Урош Радановић уручио је уговоре о финансирању спортским клубовима и удружењима, заједно са чланом Општинског већа за спорт Зораном Шолајом и председником Спортског савеза општине Жабаљ Урошем…

Предлог Одлуке о ребалансу буџета 2021.год.

Позив за јавну расправу – Одлука о ребалансу буџета за 2020. год. Предлог Одлуке о првом ребалансу буџета општине Жабаљ за 2021. год. Програм јавне расправе – Одлука о ребалансу…

Жабаљ | Презентација општине