26°

26°

Последње вести

Нема коментара

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ 1019/1 КО ГОСПОЂИНЦИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКАТА СУШАРЕ И ХЛАДЊАЧЕ БРОЈ ЕЛАБОРАТА:УП- 010/2018

https://drive.google.com/file/d/14ZBNRgysDVGzTX2de1ptzf3nFx9cocLO/view?usp=sharing 01 KTP i obuhvat 02 izvod iz RP 03 reg i niv 04 komp. parter.pejzaz 05 infra sa 1019-3 05a infra 06 IDR oglas – UP Мarkovic UP tekst…

Јавни конкурс у 2019. години за oдржавање промотивних рекративно – спортских манифестација и округлих столова на тему физичке активности у функцији здравља (ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ)

На основу члана 25. Одлуке о финансирању и суфинансирању програма у области спорта („Службени лист општине Жабаљ“ 38/2016) Општинско веће на својој 141седници одржаној 04.07.2019.годинедоноси: ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА

Документација (клик за преузимање)

Јавни позив манифестације мали спорт
Образац 4-Посебан програм

 

Жабаљ | Презентација општине