-10°

-10°

Последње вести

Јавни конкурс за попуњавање 4 извршилачa раднa места на неодређено време

1.Руководилац Одељења за ЛЕР и привреду, разврстано у звање самостални саветник, 1 извршилац у Одељењу за ЛЕР и привреду (111-1/2020-III)

111-1-2020.

2. Шеф Групе за имовинске и самбено-комуналне послове, разврстано у звање саветник, 1 извшилац у Одељењу за имовинске, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине  (111-2/2020-III)

111-2-2020.

3. Материјално-финансијско књиговодство и евидентирање, разврстано у звање виши референт, 1 извршилац у Одељењу за финансије и буџет (111-3/2020-III) 

111-3-2020.

4. Канцеларијски послови, разврстано у звање виши референт, 1 извршилац у Служби за буџетску инспекцију – Групи за интерну ревизију (111-4/2020-III)

111-4-2020.

 

Жабаљ | Презентација општине