20°

20°

Последње вести

Јавни конкурс за попуњавање 4 извршилачa раднa места на неодређено време

1.Руководилац Одељења за ЛЕР и привреду, разврстано у звање самостални саветник, 1 извршилац у Одељењу за ЛЕР и привреду (111-1/2020-III)

111-1-2020.

2. Шеф Групе за имовинске и самбено-комуналне послове, разврстано у звање саветник, 1 извшилац у Одељењу за имовинске, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине  (111-2/2020-III)

111-2-2020.

3. Материјално-финансијско књиговодство и евидентирање, разврстано у звање виши референт, 1 извршилац у Одељењу за финансије и буџет (111-3/2020-III) 

111-3-2020.

4. Канцеларијски послови, разврстано у звање виши референт, 1 извршилац у Служби за буџетску инспекцију – Групи за интерну ревизију (111-4/2020-III)

111-4-2020.

 

Остале вести

Ранг листа кандидата за пописиваче за Попис 2022 који се позивају на тестирање

Ранг листа кандидата за пописиваче који се позивају на тестирање са терминима тестирања ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ КАНДИДАТИ ЗА ТЕСТИРАЊЕ ТРЕБА ДА ПРИПРЕМЕ И ПРЕДАЈУ ПОПИСНОЈ КОМИСИЈИ ЗА ОПШТИНУ ЖАБАЉ  

Жабаљ | Презентација општине