15°

15°

Последње вести

Јавни позив банкама заинтересованим за краткорочно кредитирање регистрованих пољопривредних газдинстава са територије Општине Жабаљ, уз учешће Општине Жабаљ у субвенционисању накнаде за обраду кредитног захтева за краткорочно кредитирање за набавку обртних средстава

Остале вести

Интерни конкурс ОУ Жабаљ

У Општинској управи Жабаљ расписан је интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места “Стамбено-комунални послови”, у звању саветник, 1 извршилац у Одељењу за имовинске, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине…

Жабаљ | Презентација општине