Последње вести

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ ПОВОДОМ НАЦРТА ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ДОБАРА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ

Правни основ за доношење  Одлуке  о накнадама за коришћење јавних добара општине Жабаљ  је Закон о  накнадама за јавна добра („Службени гласник Републике Србије број  95/2018),  Закону о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије број  62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 – usklađeni din. izn., 125/2014 – usklađeni din. izn., 95/2015 – usklađeni din. izn., 83/2016, 91/2016 – usklađeni din. izn., 104/2016 – dr. zakon, 96/2017 – usklađeni din. izn., 89/2018 – usklađeni din. izn. i 95/2018 – dr. zakon којим је утврђено да јединица локалне самоуправе утврђује стопе изворних прихода, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада својом одлуком, у складу са законом, након одржавања јавне расправе и члану 42. став 1. тачка 3. Статута општине Жабаљ (”Службени лист општине Жабаљ” 4/2019) којима је утврђена надлежност.

Жељени учесници у  јавној расправи су:

  • обвезници накнада
  • Одељење за локалну пореску администрацију ОУ Жабаљ
  • шира јавност.

Учесници јавне расправе  и други заинтересовани субјекти могу  у  писаној  форми  доставити  своје  предлоге,  примедбе  и  сугестије  на  нацрт

Одлуке  и  то:  путем предаје писменог поднеска на писарници општине Жабаљ  (улица  Николе Тесле 45, 21230 Жабаљ ) или руководиоцу Одељења за локалну пореску администрацију на email:finansije.zabalj@gmail.com до 15.03.2019. године  до   09:00 часова.

Примедбе, предлози и сугестије  се  подносе  у слободној форми.

Нацрт одлуке и Програм јавне расправе биће објављен на званичном сајту општине Жабаљ и на огласној табли општине Жабаљ.

Текст нацрта Одлуке доступан је за јавни увид у општини Жабаљ (ул. Николе Тесле 45 Жабаљ, канцеларија шефа Одељења за локалну пореску администрацију и на интернет порталу www.zabalj.com.

Округли сто поводом нацрта Одлуке одржаће:

Датум  и време округлог стола: Општинска управа Жабаљ ул. Николе Тесле 45 Жабаљ –Мала сала;   18.03.2019. године у 8,00 часова

Водитељ јавне расправе: Драгана Калоперовић

Позив за јавну расправу Одлуци о накнадама за коришћење јавних добара општине

Одлука о накнадама за коришћење јавних добара Нацрт

 

 

Остале вести

Почела реконструкција крова на згради предшколске установе у Жабљу

На згради објекта „Мудра сова“ у оквиру Предшколске установе „Детињство“ у Жабљу започета је реконструкција крова. У оквиру пројекта, постоје четири целине, а то су реконструкција објеката, набавка опреме за…

Општински штаб за ванредне ситуације донео Наредбу о измени Наредбе

Оштински штаб за ванреде ситуације је, на основу Уредбе о допуни Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 (“Службени гласник РС” бр. 138/2020), на ванредној седници штаба…

Жабаљ | Презентација општине