15°

15°

Последње вести

Картице за паркирање инвалида

Пружање ове услуге је изворна надлежност општинске управе. Услуга се састоји у издавању решења о признавању права на бесплатно паркирање на територији општине Жабаљ за возила са инвалидитетом и уручењу паркинг карте са нумерацијом.

Право је утврђено Одлуком о јавним паркиралиштима и паркирању на територији општине Жабаљ (,,Службени лист општине Жабаљ” број:11/2013,4/2014 и 46/2016)

Информације у вези са подношењем захтева могу се добити у Одељењу за локални економски развој и привреду усмено или на телефон 021/210-22-55, као и путем електронске поште на: privreda@zabalj.rs

Документација (клик за преузмање)

Одлука о јавним паркиралиштима и паркирању-(Сл. гл. бр. 11-2013, 4-2014 и 46-2016)
Захтев за издавање паркинг картице

 

Жабаљ | Презентација општине