16°

16°

Последње вести

Документи:

Извештај комуналног инспектора

Контролне листе за јавну зелену површину

Контролне листе за радно време

Контролна листа пијаце и вашари

Контролна листа уређење и одржавање гробља и сахрањивање

Контролне листе о јавним паркиралиштима и паркирању на територији општине Жабаљ

Контролне листе о постављању привремених објеката на јавним површинама

Контролне листе одржавања чистоће

Контролне листе снабдевање водом

Контролне листе о условима за држање и заштиту домаћих животиња

Навигација:

5. Просветна испекција


Документа:

План рада и контролне листе:

plan rada za 2020 komunalni inspektor

izvestaj o radu komunalni inspektor 2019

План рада комуналног инспектора 2019..pdf

Годишњи извештај 2018. комунални инспектор.pdf

Жабаљ | Презентација општине