Последње вести

 1. doc-icon ОДЛУКA О УРЕЂИВАЊУ И ОДРЖАВАЊУ ГРОБАЉА И САХРАЊИВАЊУ („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 15/2015)
 2. doc-icon ОДЛУКА О РАДНОМ ВРЕМЕНУ УГОСТИТЕЉСКИХ, ТРГОВИНСКИХ И ЗАНАТСКИХ ОБЈЕКАТА ( Одлука је објављена у „Сл. лист општине Жабаљ 9/2005, 11/2005, 6/2006,17/2006, 3/2011 и 2/2012)
 3. doc-icon ОДЛУКА О ПРЕВЕНТИВНОЈ ДЕЗИНФЕКЦИЈИ, ДЕЗИНСЕКЦИЈИ И ДЕРАТИЗАЦИЈИ („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 16/2006)
 4. doc-icon ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ОДЛАГАЊЕ ИНТЕРНОГ ОТПАДА ОДНОСНО ГРАЂЕВИНСКОГ ОТПАДА И ОТПАДА ОД РУШЕЊА ОБЈЕКАТА 2010-13 („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 13/2010)
 5. doc-icon ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ОРГАНА НАДЛЕЖНОГ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНЕ КОМУНАЛНИХ ПРОИЗВОДА И КОМУНАЛНИХ УСЛУГА, 2009-11 („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 11/2009)
 6. doc-icon ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ И НАЧИНУ РЕШАВАЊА ЗАХТЕВА ГРАЂАНА ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ НАСТАЛЕ УСЛЕД УЈЕДА ПАСА И МАЧАКА ЛУТАЛИЦА („Службени лист општине Жабаљ“ 11/2013 и 4/2014)
 7. doc-icon ПРОГРАМ КОНТРОЛЕ И СМАЊЕЊА ПОПУЛАЦИЈЕ НАПУШТЕНИХ ПАСА И МАЧАКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 24/2014)
 8. doc-icon ОДЛУКА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА ЈАВНОГ – ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА У ОБЛАСТИ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 15/2015)
 9. doc-iconОдлука о зеленим површинама („Службени лист општине Жабаљ број 18-2018-пречишћен текст)
 10. doc-iconОдлука о одржавању чистоће  („Службени лист општине Жабаљ број 18-2018-пречишћен текст)
 11. doc-iconОдлука о пијацама и вашарима („Службени лист општине Жабаљ број 18-2018-пречишћен текст)
 12. doc-iconОдлука о снабдевању водом („Службени лист општине Жабаљ број 18-2018-пречишћен текст)

Жабаљ | Презентација општине