14°

14°

Последње вести

 1. Одлуке о допуни Одлуке о јавним паркиралиштима (Службени лист општине Жабаљ, број 9-2021)
 2. Одлуке о изменама Одлуке о снабдевању водом (Службени лист општине Жабаљ, број 9-2021)
 3. Oдлука о обављању комуналне делатности зоохигијене (Службени лист општине Жабаљ, број 4-2021)
 4. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о комуналним делатностима на територији општине (Службени лист општине Жабаљ, број 4-2021)
 5. Програм за постављање монтажних и других објеката – киоска на територији општине Жабаљ (Службени лист општине Жабаљ, 38-2020)
 6. Програм о измени програма за постављање монтажних и других објеката – киоска на територији општине Жабаљ (Службени лист општине Жабаљ, 40-2020)
 7. Oдлука о комуналним делатностима на територији општине Жабаљ (Службени лист општине Жабаљ број 27-2019 – пречишћен текст)
 8. Одлука о постављању монтажних, огласних и других објеката на територији општине Жабаљ
 9. Одлука о уређивању и одржавању гробаља и сахрањивању (Службени лист општине Жабаљ број 27-2019 – пречишћен текст)
 10. Одлука о условима за држање и заштиту домаћих животиња Службени лист општине Жабаљ број 18-2018-пречишћен текст
 11. Одлука о измени Одлуке о условима за држање и заштиту домаћих животиња (Службени лист општине Жабаљ, број 19-2020)
 12. doc-icon ОДЛУКА О РАДНОМ ВРЕМЕНУ УГОСТИТЕЉСКИХ, ТРГОВИНСКИХ И ЗАНАТСКИХ ОБЈЕКАТА ( Одлука је објављена у „Сл. лист општине Жабаљ 9/2005, 11/2005, 6/2006,17/2006, 3/2011 и 2/2012)
 13. doc-icon ОДЛУКА О ПРЕВЕНТИВНОЈ ДЕЗИНФЕКЦИЈИ, ДЕЗИНСЕКЦИЈИ И ДЕРАТИЗАЦИЈИ („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 16/2006)
 14. doc-icon ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ОДЛАГАЊЕ ИНТЕРНОГ ОТПАДА ОДНОСНО ГРАЂЕВИНСКОГ ОТПАДА И ОТПАДА ОД РУШЕЊА ОБЈЕКАТА 2010-13 („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 13/2010)
 15. doc-icon ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ОРГАНА НАДЛЕЖНОГ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНЕ КОМУНАЛНИХ ПРОИЗВОДА И КОМУНАЛНИХ УСЛУГА, 2009-11 („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 11/2009)
 16. doc-icon ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ И НАЧИНУ РЕШАВАЊА ЗАХТЕВА ГРАЂАНА ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ НАСТАЛЕ УСЛЕД УЈЕДА ПАСА И МАЧАКА ЛУТАЛИЦА („Службени лист општине Жабаљ“ 11/2013 и 4/2014)
 17. doc-icon ПРОГРАМ КОНТРОЛЕ И СМАЊЕЊА ПОПУЛАЦИЈЕ НАПУШТЕНИХ ПАСА И МАЧАКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 24/2014)
 18. doc-icon ОДЛУКА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА ЈАВНОГ – ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА У ОБЛАСТИ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 15/2015)
 19. doc-iconОдлука о зеленим површинама („Службени лист општине Жабаљ број 18-2018-пречишћен текст)
 20. doc-iconОдлука о одржавању чистоће  („Службени лист општине Жабаљ број 18-2018-пречишћен текст)
 21. doc-iconОдлука о пијацама и вашарима („Службени лист општине Жабаљ број 18-2018-пречишћен текст)
 22. doc-iconОдлука о снабдевању водом („Службени лист општине Жабаљ број 18-2018-пречишћен текст)

Жабаљ | Презентација општине