12°

12°

Коначан списак изабраних пописивача за општину Жабаљ

Поштовани кандидати за пописиваче,
Обавештавамо вас да је на интернет страници Републичког завода за статистику, објављен  коначни списак изабраних пописивача по општинама, а у прилогу се налази списак изабраних кандидата за општину Жабаљ. Неопходно је да на веб страници: https://www.stat.gov.rs/sr-latn/vesti/20220920-konacnalistapopisivaca/ , у трећем ставу текста отворите линк и унесете до 21.09.2022. године до 16 часова додатне податке неопходне за израду уговора о ангажовању.

Остале вести

Коначан списак изабраних пописивача за општину Жабаљ

Поштовани кандидати за пописиваче, Обавештавамо вас да је на интернет страници Републичког завода за статистику, објављен  коначни списак изабраних пописивача по општинама, а у прилогу се налази списак изабраних кандидата…

Јавни конкурс за попуњавање два извршилачка радна места у Општинској управи Жабаљ на неодређено време

Јавни конкурс за попуњавање два извршилачка радна места у Општинској управи Жабаљ на неодређено време и то: 1. Стручни послови за поверене послове, у звању млађи саветник, 1 извршилац у…

Жабаљ | Презентација општине