21°

21°

Последње вести

Председник: Душко Михелц

Секретар: Александар Голб

Tel: 021/839-025

email: mzdjurdjevo@gmail.com

Жабаљ | Презентација општине