15°

15°

Последње вести

Нема коментара

Општина Жабаљ започела реновирање стамбених јединица у оквиру пројекта „Жабаљ за одржива стамбена решења и активно укључивање”

Почетком маја започела је адаптација купљених стамбених јединица у оквиру пројекта „Жабаљ за одржива стамбена решења и активно укључивање”. Основни циљ пројекта, који спроводи Општина Жабаљ у сарадњи са Центром…

Начелник Општинске управе:

Стеван Деспотов

адреса: 21230 Жабаљ, Николе Тесле 45

телефон: 021/2102275

E-mail: nacelnik.zabalj@gmail.com

nacelnik@zabalj.ls.gov.rs

БИОГРАФИЈА:

Рођен 03.10.1984. године у Новом Саду.

Образовање: дипломирани правник

Основну школу похађао у Новом Саду, Гимназију Светозар Марковић у Новом Саду завршио 2003. године, дипломирао на Правном факултету Универзитета у Новом Саду 2009. године, правосудни испит положио 2013. године.

Од марта 2009. до новембра 2017. године био запослен код послодавца Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање – Филијала Нови Сад на пословима самосталног стручног сарадника за ПИО. Од 23.11.2017. године запослен у Општина Жабаљ, Општинска управа – начелник Општинске управе.

Ожењен, отац једног детета.

 

 

 

 

Заменик начелника Општинске управе

Михајло Миловац

mihajlo.milovac@gmail.com

Жабаљ | Презентација општине