28°

28°

Последње вести

Нема коментара

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ 1019/1 КО ГОСПОЂИНЦИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКАТА СУШАРЕ И ХЛАДЊАЧЕ БРОЈ ЕЛАБОРАТА:УП- 010/2018

https://drive.google.com/file/d/14ZBNRgysDVGzTX2de1ptzf3nFx9cocLO/view?usp=sharing 01 KTP i obuhvat 02 izvod iz RP 03 reg i niv 04 komp. parter.pejzaz 05 infra sa 1019-3 05a infra 06 IDR oglas – UP Мarkovic UP tekst…


Начелник Општинске управе:

Стеван Деспотов

адреса: 21230 Жабаљ, Николе Тесле 45

телефон: 021/2102275

E-mail: nacelnik.zabalj@gmail.com

БИОГРАФИЈА:

Рођен 03.10.1984. године у Новом Саду.

Образовање: дипломирани правник

Основну школу похађао у Новом Саду, Гимназију Светозар Марковић у Новом Саду завршио 2003. године, дипломирао на Правном факултету Универзитета у Новом Саду 2009. године, правосудни испит положио 2013. године.

Од марта 2009. до новембра 2017. године био запослен код послодавца Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање – Филијала Нови Сад на пословима самосталног стручног сарадника за ПИО. Од 23.11.2017. године запослен у Општина Жабаљ, Општинска управа – начелник Општинске управе.

Ожењен, отац једног детета.

 

 

Заменик начелника Општинске управе

Јадранка Савин

jadrankasavin@gmail.com

Жабаљ | Презентација општине