-4°

-4°

Последње вести

Нема коментара

Нова механизација за ЈКП „Чистоћа Жабаљ“

Општина Жабаљ обезбедила је за ЈКП „Чистоћа Жабаљ“ нову савремену механизацију, која ће бити од велике користи за грађане целе општине, како током зиме, тако и од пролећа. Председник Општине…

Обавештење за грађане о начину комуникације са Општинском управом Жабаљ током ванредног стања

У циљу спречавање, сузбијање и гашење епидемије COVID-19 Влада РС закључком је наложила затварање шалтера јавне управе и забранила непосредан рад службеника са странкама, а путем обавезујуће инструкције одредила начин комуникације грађана са органима јавне власти у време ванредног стања. У складу са напред наведеним, Општинска управа Жабаљ ће кумуникацију са грађанима вршити преко  електронске поште и телефонским путем. Захтеве, друге поднеске и пратећу документацију, грађани – физичка лица могу упутити електронским путем потписане и скениране (дозвољава се и скенирање преко одговарајуће апликације на smart мобилним апаратима), док поднесци правних лица морају бити потписани квалификованим електронским сертификатом овлашћеног лица. Све информације о стању већ поднетих захтева и друге информације можете добити позивом на одговарајуће бројеве телефона наведене у наставку текста. У зависности од предмета захтева, електронску пошту намењену Општинској управи Жабаљ слати на једну од понуђених мејл адреса:

Пријем поште:  pisarnicaouzabalj@gmail.com

 Одељење за друштевене делатности и општу управу:

контакт телефон: 021/210-22-91

e-mail: ddelatnostizabalj@gmail.com

Одељење за урбанизам, грађевинарство, озакоњење и саобраћај

контакт телефони:

021/210-2279

021/210-2280

e-mail: urbanizamzabalj@gmail.coм

Одељење за инспекцијске послове

контакт телефони:

021/2102326 i

021/2102327

e-mail: inspekcijazabalj@gmail.com

Одељење за имовинске, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине

контакт телефон: 021 2102283

e-mail: imovinazabalj@gmail.com

Одељење за локалну пореску администрацију

контакт телефони:

021 210 23 18,

021 210 23 17

e-mail:   lpa@zabalj.rs

Одељење за финансије и буџет

Контак телефон: 021/210-22-61

e mail: finansije.zabalj@gmail.com

Остале вести

Нова механизација за ЈКП „Чистоћа Жабаљ“

Општина Жабаљ обезбедила је за ЈКП „Чистоћа Жабаљ“ нову савремену механизацију, која ће бити од велике користи за грађане целе општине, како током зиме, тако и од пролећа. Председник Општине…

ОГЛАС за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у општини Жабаљ за 2020. годину

Општина Жабаљ расписује ОГЛАС за лицитацију за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини која ће по први пут бити организована електронским путем, преко веб – апликације за спровођење…

Одржан помен жртвама рације у Чуругу

Помен жртвама рације, које су страдале пре 79 година, у Другом светском рату, од стране мађарске војске, одржан је у Чуругу, на Бадњи дан. Најпре је одржан парастос у Музеју…

Жабаљ | Презентација општине