14°

14°

Последње вести

Адреса: Жабаљ, Николе Тесле 45

Телефон: 021/210-2291
Email: ddelatnostizabalj@gmail.com

                                                                                                            drustvenedelatnosti@zabalj.ls.gov.rs

Одељењем руководи Љиљана Узелац

Месна канцеларија Чуруг
Адреса: Чуруг, Краља Петра I 74
Телефон: 021/210-2325

Месна канцеларија Ђурђево
Адреса: Ђурђево, Краља Петра I 63
Телефон: 021/210-2314

Месна канцеларија Госпођинци
Адреса: Госпођинци, Краља Петра I 16
Телефон: 021/210-2315


1) Матичне књиге

2) Друштвена брига о деци

3) Грађанска стања

4) Бирачки списак

5) Борачко инвалидска заштита

6) Избегла и интерно расељена лица

Жабаљ | Презентација општине