15°

15°

Последње вести

Информације од јавног значаја

 У Одељењу за заједничке стручне послове води се поступак по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја.

Овим поступком омогућава се остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја којима располажу органи јавне власти, ради остварења и заштите интереса јавности да зна и остварења слободног демократског поретка и отвореног друштва. Поступак се окончава доставом документа који садржи тражену информацију односно Решењем уколико се захтев одбија или Закључком уколико се захтев одбацује.

Лице овлашћено за давање информација од јавног значаја за Општинску управу Жабаљ je Дејан Бороја.

 

Документација (Клик за преузимање)

Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја (Службени гласник РС бр. 120-04,54-07,104-09, 36-10

Уредба о висини накнаде нужних трошкова

Годишњи извештај о слободном приступу информацијама од јавног значаја

Образац захтева за приступ информацијама од јавног значаја

Извештај o слободном приступу информацијама од јавног значајa у 2018 години

Жабаљ | Презентација општине