17°

17°

Последње вести

Нема коментара

Општина Жабаљ започела реновирање стамбених јединица у оквиру пројекта „Жабаљ за одржива стамбена решења и активно укључивање”

Почетком маја започела је адаптација купљених стамбених јединица у оквиру пројекта „Жабаљ за одржива стамбена решења и активно укључивање”. Основни циљ пројекта, који спроводи Општина Жабаљ у сарадњи са Центром…

Информације од јавног значаја

 У Одељењу за заједничке стручне послове води се поступак по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја.

Овим поступком омогућава се остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја којима располажу органи јавне власти, ради остварења и заштите интереса јавности да зна и остварења слободног демократског поретка и отвореног друштва. Поступак се окончава доставом документа који садржи тражену информацију односно Решењем уколико се захтев одбија или Закључком уколико се захтев одбацује.

Лице овлашћено за давање информација од јавног значаја за Општинску управу Жабаљ je Дејан Бороја.

 

Документација (Клик за преузимање)

Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја (Службени гласник РС бр. 120-04,54-07,104-09, 36-10

Уредба о висини накнаде нужних трошкова

Годишњи извештај о слободном приступу информацијама од јавног значаја

Образац захтева за приступ информацијама од јавног значаја

Извештај o слободном приступу информацијама од јавног значајa у 2018 години

Жабаљ | Презентација општине