-12°

-12°

Последње вести

Одлука о помоћи привредним субјектима у приватном сектору у циљу ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19, и очувања радних места.

Општинско вeћe Општине Жабаљ на 179. седници одржаној дана   13.08.2020. године, донело је Одлуку о условима и начину  помоћи Општине привредним субјектима у приватном сектору у циљу ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19, и очувања радних места.

Одлуку можете преузети  кликом на следећи линк:

Одлука – помоћ ковид 2

 

 

 

Жабаљ | Презентација општине