-10°

-10°

Последње вести

ОГЛАШАВА – ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД НАЦРТ – Измена Плана генералне регулације насеља Ђурђево у делу блока број 10

Јавна седница Комисије за планове  заказана ради завршетка  јавног увида нацрта Измена Плана генералне регулације насеља Ђурђево у делу блока број 10  за 13.02.2020. године у 14,00 часова одлаже се за 14.02.2020. године за 14,30.

 

Предметни План биће изложен на јавни увид 15 дана,  почев од наредног дана од дана објављивања огласа, у Одељењу за урбанизам, грађевинарство, озакоњење и саобраћај  Општинске управе Жабаљ, Жабаљ, Николе Тесле 45, радним даном од 8,00 до 14,00 часова.

Примедбе на изложени План могу се достававити искључиво у писаном облику на шалтер писарница Општинске управе Жабаљ – Жабаљ,  Николе Тесле 45.

Јавна презентација и расправа се заказује за 31.01.2020. године у 14,00 у Малој сали општине Жабаљ

Јавна седница Комисије за планове биће одржана 13.02.2020. године у 14,00 часова.

оглас

4a-JAVNE I OSTALE NAMENE-Model

6a-2-REGULACIJA-DETALJ – Def-Model

6a-0-SAOBRACAJ I NIVELACIJA-Model

5a-NAMENA POVRSINA-Model

7a-VODA-Model

8a-STRUJA-GAS-TT-Model

0-IZVOD IZ PGR DJURDJEVO-Model

4a-JAVNE I OSTALE NAMENE-Model

5a-NAMENA POVRSINA-Model

6a-0-SAOBRACAJ I NIVELACIJA-Model

6a-2-REGULACIJA-DETALJ – Def-Model

7a-VODA-Model

8a-STRUJA-GAS-TT-Model

 

Жабаљ | Презентација општине