25°

25°

Последње вести

Нема коментара

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ 1019/1 КО ГОСПОЂИНЦИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКАТА СУШАРЕ И ХЛАДЊАЧЕ БРОЈ ЕЛАБОРАТА:УП- 010/2018

https://drive.google.com/file/d/14ZBNRgysDVGzTX2de1ptzf3nFx9cocLO/view?usp=sharing 01 KTP i obuhvat 02 izvod iz RP 03 reg i niv 04 komp. parter.pejzaz 05 infra sa 1019-3 05a infra 06 IDR oglas – UP Мarkovic UP tekst…

Инвестиције и сарадња са фондовима
Милорад Тргић
Teл.: 021 210 2274, 064/8679-171
E-mail: trgic.m@gmail.com

Пољопривреда
Владимир Чонкић
Teл.: 021 210 2272
E-mail: jugoslava71@gmail.com

Tуризам
Борис Страживук

Комуналне делатности
Борис Плесковић
Teл: 021 210 2271
E-mail: pleskovicboris@gmail.com

Урбанизам
Божидар Војновић
tel/faкс: 021 210 2272
E-mail: bozidarvojinovic626@gmail.com

Путеви, расвета
Душко Михелц
tel:063/810-93-37

Образовање и омладина
Лазар Чонкић
Teл: 021 210 2271
E-mail: lazar962@gmail.com

Животна средина и екологија
Слађана Вогањац
Teл: 021 210 2271
Faкс: 021 831 094
E-mail: voganjac.sladja@gmail.com

Социјална  заштита
Ивица Саламун
Teл.: 021 210 2272, 064/166-75-84
Faкс: 021 831 094

Култура
Нерима Шовљански
Teл: 021 210 2272, 060/533-00-53

Спорт
Зоран Шолаја
Teл: 064/247-58-75

Секретар Општинског већа
Јадранка Савин
Teл.: 021 210 2265
E-mail: jadrankasavin@gmail.com

Жабаљ | Презентација општине