12°

12°

Плате и друга примања

ОДЛУКА О ПЛАТАМА У ОРГАНИМА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ ЗАКЉУЧНО СА 15/2015 Одлуку о изменама и допунама Одлуке о накнадама и другим примањима изабраних и постављених лица , одборника и чланова радних тела у органима општине Жабаљ, закључно са 34-2016 РЕШЕЊЕ О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА ОБРАЧУН И ИСПЛАТУ … Настави са читањем Плате и друга примања

Жабаљ | Презентација општине