27°

27°

Последње вести

Нема коментара

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ 1019/1 КО ГОСПОЂИНЦИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКАТА СУШАРЕ И ХЛАДЊАЧЕ БРОЈ ЕЛАБОРАТА:УП- 010/2018

https://drive.google.com/file/d/14ZBNRgysDVGzTX2de1ptzf3nFx9cocLO/view?usp=sharing 01 KTP i obuhvat 02 izvod iz RP 03 reg i niv 04 komp. parter.pejzaz 05 infra sa 1019-3 05a infra 06 IDR oglas – UP Мarkovic UP tekst…

 

 1. Спецификација свих трошкова пројекта
 2. Бизнис план
 3. ПРАВИЛНИК за доделу подстицајних средстава за инвестиције у прераду и непољопривредне активности
 4. Јавни позив (1)
 5. doc-iconОДЛУКA О ОДРЕЂИВАЊУ ОРГАНА НАДЛЕЖНОГ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 13/2006)
 6. doc-iconОДЛУКA О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА ПАШЊАКА („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 3/2000, 13/2007 и 4/2014)
 7. ОДЛУКА О ВРАЋАЊУ УТРИНА И ПАШЊАКА НА КОРИШЋЕЊЕ СЕЛИМА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 7/1996, 8/2000, 10/2007 и 13/2010)
 8. doc-iconПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ РАДА ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ („Службени лист општине Жабаљ 2/2010)
 9. doc-iconГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ ЗА 2015. ГОДИНУ („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 24/2015)doc-icon
 10.  ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ ЗА 2016. ГОДИНУ-  (Службени лист општине Жабаљ бр. 14-2016)
 11. Закључак о почетним ценама закупа по хектару пољопривредног земљишта у државној својини по основу права пречег закупа – сточарство
 12. Сагласност на Предлог годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију општине Жабаљ за 2019. годину
 13. Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини Општине Жабаљ за 2019. годину

Жабаљ | Презентација општине