15°

15°

Последње вести

Помоћ локалне самоуправе привредницима у циљу ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19

Општина је донела Одлуку о помоћи  привредним субјектима у приватном сектору у циљу ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19, и очувања радних места. Право на помоћ имају привредни субјекти чији рад је био употпуности онемогућен, а у циљу спречавања ширања заразе. То су: делатности ресторана и угоститељских објеката и услуге припремања и послуживања пића,  делатност фризерских и козметичких салона, теретана и фитнес клубови и играоница.

Помоћ се огледа у бесповратним  новчаним средствима у износу који се добија као производ 20.000,00 динара нето помоћи  и броја запослених са пуним радним временом за чије је зараде и накнаде зарада поднео Образац ППП-ПД за обрачунски период март 2020. године.

Услов је да привредни субјекти почев од 15. марта 2020. године па до јавног позива  није смањивали број запослених за више од 10%, не рачунајући запослене који су са привредним субјектом у приватном сектору закључили уговор о раду на одређено време пре 15. марта 2020. године за период који се завршава у периоду од 15. марта 2020. године па до дана ступања на снагу ове Одлуке и запослене који су дали отказ или споразумно раскинули радни однос.

У циљу опоравка привреде у Општини Жабаљ и малих пољопривредних произвођача чији се пласман производа одвија на пијацама и вашарима  регистрована пољопривредна газдинства ће бити ослобођена плаћања закупнине по уговорима о закупу тезги на пијацама и вашарима са регистрованим пољoпоривредним газдинствима на период од два месеца.

Угоститељски објекти који су закупци летњих башта биће ослободе плаћања закупнине на период од два месеца , а закупци зимских башта за период од четири месеца за календарску 2020. годину.

Одлука – помоћ ковид

захтев – образац 1 и образац 2

 

Остале вести

Интерни конкурс ОУ Жабаљ

У Општинској управи Жабаљ расписан је интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места “Стамбено-комунални послови”, у звању саветник, 1 извршилац у Одељењу за имовинске, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине…

Жабаљ | Презентација општине