28°

28°

Последње вести

Нема коментара

Јавни конкурс – Општинска управа Жабаљ (број: 111-4/2024-III) – р.м. 49

“Јавни конкурс – Општинска управа Жабаљ (број: 111-4/2024-III) – р.м. 49. Главни контиста главне књиге трезора – избор кандидата Кандидат који је изабран у конкурсном поступку број: 111-4/2024-III за попуњавање…

 1. Одлука о локалним административним таксама- сл. лист 31-2021
 2. doc-iconОдлукa о утврђивању елемената пореза на имовину за територију општине Жабаљ (“Службени лист општине Жабаљ” бр.25/13,22/14,44/16,45/16,-испр.)
 3. doc-iconОдлукa о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2017. годину у општини Жабаљ (“Службени лист општине Жабаљ” бр.44/16)
 4. doc-iconОДЛУКA О УСЛОВНОМ ОТПИСУ КАМАТА И МИРОВАЊУ ПОРЕСКОГ ДУГА („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 3/2013 и 8/2013)
 5. doc-iconОдлукa о локалним комуналним таксама (“Службени лист општине Жабаљ” бр. 25/12,24/14,50/16)
 6. doc-iconОДЛУКA О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 25/2012 и 24/2014)
 7. doc-iconОДЛУКA О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ ( „Службени лист општине Жабаљ“ бр. 15/2015)
 8. doc-iconОДЛУКA О НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 9/2010)
 9. doc-iconОДЛУКА О МЕРИЛИМА ЗА ОБРАЧУН ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗАКЉУЧНО СА 2015-5 („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 3/2010, 8/2011, 4/2014 и 5/2015 – др. одлука)
 10. doc-iconOдлука о утврђивању закупнине за пословни простор у јавној својини општине Жабаљ
 11. doc-iconОДЛУКA О УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 5/2015)
 12. doc-iconОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2016. ГОДИНУ У ОПШТИНИ ЖАБАЉ („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 24/2015)

Жабаљ | Презентација општине