12°

12°

На-основу-члана-58-sistematizacija-ispravna

(Клик за преузимање)

PRAVILNIK

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И РАДНО АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА У О.У. ЖАБАЉ – НА ДАН 01.08.2022. ГОДИНЕ

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И РАДНО АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА У О.У. ЖАБАЉ – НА ДАН 28.04.2022. ГОДИНЕ

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И РАДНО АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА У О.У. ЖАБАЉ – НА ДАН 31.12.2021. ГОДИНЕ

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И РАДНО АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА У О.У. ЖАБАЉ – НА ДАН 02.09.2021. ГОДИНЕ

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И РАДНО АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА У О.У. ЖАБАЉ – НА ДАН 02.08.2021. ГОДИНЕ

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И РАДНО АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА У О.У. ЖАБАЉ – НА ДАН 05.07.2021. ГОДИНЕ

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И РАДНО АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА У О.У. ЖАБАЉ – НА ДАН 03.06.2021. ГОДИНЕ

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И РАДНО АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА У О.У. ЖАБАЉ – НА ДАН 17.02.2021. ГОДИНЕ

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И РАДНО АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА У О.У. ЖАБАЉ – НА ДАН 31.12.2020. ГОДИНЕ

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И РАДНО АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА У О.У. ЖАБАЉ НА ДАН 29.03.2021. ГОДИНЕ

 

Овлашћења службеника ОУ Жабаљ за поступање по ЗУП

 

 

Жабаљ | Презентација општине