21°

21°

Последње вести

ПРЕЛИМИНАРНA ЛИСТА привредних субјеката који су поднели уредне и благовременe пријаве на јавни конкурс за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима

Жабаљ | Презентација општине