26°

26°

Последње вести

Нема коментара

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ 1019/1 КО ГОСПОЂИНЦИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКАТА СУШАРЕ И ХЛАДЊАЧЕ БРОЈ ЕЛАБОРАТА:УП- 010/2018

https://drive.google.com/file/d/14ZBNRgysDVGzTX2de1ptzf3nFx9cocLO/view?usp=sharing 01 KTP i obuhvat 02 izvod iz RP 03 reg i niv 04 komp. parter.pejzaz 05 infra sa 1019-3 05a infra 06 IDR oglas – UP Мarkovic UP tekst…

Прописи

Документација (клик за преузимање)

Одлука о просечним ценама за утврђивање пореза на имовину за 2021 (Сл. лист општине Жабаљ, бр. 38-20)

Одлука о просечним ценама за утврђивање пореза на имовину за 2020 (Сл. лист општине Жабаљ, бр. 26-2019)

Одлука о боравишној такси (Сл. лист општине Жабаљ, бр. 15

Одлука о допуни одлуке о просечним ценама за порез на имовину за 2018. год. (Сл. лист општине Жабаљ, бр. 28)
Одлука о елементима пореза на имовину (Сл. лист општине Жабаљ, бр. 18)
Одлука о изменама Одлуке о ЛКТ (Сл. лист општине Жабаљ, бр. 28)
Одлука о ЛАТ (Сл. лист општине Жабаљ, бр. 28)
Одлука о ЛКТ (Сл. лист општине Жабаљ, бр. 15)
Одлука о накнадама за коришћење јавних добара (Сл. лист општине Жабаљ, бр. 7)
Одлука о накнади за заштиту и унапређивање животне средине (Сл. лист општине Жабаљ, бр. 9)
Одлука о просечним ценама за порез на имовину за 2015. год. (Сл. лист општине ЖАбаљ, бр. 22)
Одлука о просечним ценама за порез на имовину за 2016. год. (Сл. лист општине Жабаљ, бр. 24)
Одлука о просечним ценама за порез на имовину за 2017.год. (сл. лист општине Жабаљ, бр. 44)
Одлука о просечним ценама за порез на имовину за 2018.год. (Сл. лист општине Жабаљ, бр. 27)

 

Жабаљ | Презентација општине