14°

14°

Последње вести

Прописи

Документација (клик за преузимање)

Odluka o prosecnim cenama za porez na imovinu u 2024. god SLUZBENI LIST OZ 31-2023

Odluka o prosecnim cenama za 2023. god. 28-22

Odluka o razvrstavanju gradjevinskog zemljista u poljoprivredno 28-2021

Odluka o prosecnim cenama za porez na imovinu 2022 sl. list 28 21

Одлука о просечним ценама за утврђивање пореза на имовину за 2021 (Сл. лист општине Жабаљ, бр. 38-20)

Одлука о просечним ценама за утврђивање пореза на имовину за 2020 (Сл. лист општине Жабаљ, бр. 26-2019)

Одлука о боравишној такси (Сл. лист општине Жабаљ, бр. 15

Одлука о допуни одлуке о просечним ценама за порез на имовину за 2018. год. (Сл. лист општине Жабаљ, бр. 28)
Одлука о елементима пореза на имовину (Сл. лист општине Жабаљ, бр. 18)
Одлука о изменама Одлуке о ЛКТ (Сл. лист општине Жабаљ, бр. 28)
Одлука о ЛАТ (Сл. лист општине Жабаљ, бр. 28)
Одлука о ЛКТ (Сл. лист општине Жабаљ, бр. 15)
Одлука о накнадама за коришћење јавних добара (Сл. лист општине Жабаљ, бр. 7)
Одлука о накнади за заштиту и унапређивање животне средине (Сл. лист општине Жабаљ, бр. 9)
Одлука о просечним ценама за порез на имовину за 2015. год. (Сл. лист општине ЖАбаљ, бр. 22)
Одлука о просечним ценама за порез на имовину за 2016. год. (Сл. лист општине Жабаљ, бр. 24)
Одлука о просечним ценама за порез на имовину за 2017.год. (сл. лист општине Жабаљ, бр. 44)
Одлука о просечним ценама за порез на имовину за 2018.год. (Сл. лист општине Жабаљ, бр. 27)

 

Жабаљ | Презентација општине