26°

26°

Последње вести

Нема коментара

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ 1019/1 КО ГОСПОЂИНЦИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКАТА СУШАРЕ И ХЛАДЊАЧЕ БРОЈ ЕЛАБОРАТА:УП- 010/2018

https://drive.google.com/file/d/14ZBNRgysDVGzTX2de1ptzf3nFx9cocLO/view?usp=sharing 01 KTP i obuhvat 02 izvod iz RP 03 reg i niv 04 komp. parter.pejzaz 05 infra sa 1019-3 05a infra 06 IDR oglas – UP Мarkovic UP tekst…

Радници ЈКП ”Чистоћа” континуирано раде на чишћењу и уређењу свих локација на територији општине Жабаљ

Повољни временски услови су дозволили радницима ЈКП “ Чистоћа “ Жабаљ да започну обимније послове на чишћењу и уређењу локација, и то паркинг простора, депонија, кружног тока итд. Радови на чишћењу и одржавању јавних површина општине Жабаљ ће бити настављени истим интензитетом и према потребама, али молимо грађане да отпад одлажу на за те намене предвиђена места или канте за смеће, којих има задовољавајући број по парковима.

Чишћење банкина на паркинг просторима у центру Жабља, улица Николе Тесле.

Санација ограде на депонији у Жабљу.

Чишћење паркова у Чуругу и Госпођинцима.

Започети су радови на уређењу зелених површина на кружном току  магистралног пута Нови Сад-Зрењанин, тзв. жабаљска раскрсница. Овом приликом се захваљујемо Добровољном ватрогасном друштву, које је свој камион ангажовало при заливању садница.

Сакупљање немарно баченог отпада поред пута Жабаљ-Чуруг.

Жабаљ | Презентација општине