26°

26°

Последње вести

Нема коментара

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ 1019/1 КО ГОСПОЂИНЦИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКАТА СУШАРЕ И ХЛАДЊАЧЕ БРОЈ ЕЛАБОРАТА:УП- 010/2018

https://drive.google.com/file/d/14ZBNRgysDVGzTX2de1ptzf3nFx9cocLO/view?usp=sharing 01 KTP i obuhvat 02 izvod iz RP 03 reg i niv 04 komp. parter.pejzaz 05 infra sa 1019-3 05a infra 06 IDR oglas – UP Мarkovic UP tekst…

РАНИ ЈАВНИ УВИД У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО БЛОКА 14 У ЖАБЉУ

Комисија за планове општине Жабаљ и Одељење за урбанизам ОУ Жабаљ

оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД У

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

   ЗА ДЕО БЛОКА 14 У ЖАБЉУ

који ће трајати 15 дана, почев од  дана  објављивања овог огласа.

Заинтересована лица могу за време трајања јавног увида добити све потребне информације и стручну помоћ  у Одељењу за урбанизам

 у Жабљу, улица Николе Тесле број 45,  радним даном од 7,00 до 15,00 часова.

Примедбе и сугестије се могу давати усмено у Одељењу или писмено на наведену адресу.

Рани јавни увид

Препис листе непокретности

Одлука

Koпија плана

Koпија плана водова

8902 KTП

Извод из ГП Жабаљ Модел

Koнцепција планског решења Модел

Насловне стране

Oбухват планског подручја Модел

ПДР концепт – текст

 

Жабаљ | Презентација општине