26°

26°

Последње вести

Нема коментара

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ 1019/1 КО ГОСПОЂИНЦИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКАТА СУШАРЕ И ХЛАДЊАЧЕ БРОЈ ЕЛАБОРАТА:УП- 010/2018

https://drive.google.com/file/d/14ZBNRgysDVGzTX2de1ptzf3nFx9cocLO/view?usp=sharing 01 KTP i obuhvat 02 izvod iz RP 03 reg i niv 04 komp. parter.pejzaz 05 infra sa 1019-3 05a infra 06 IDR oglas – UP Мarkovic UP tekst…

 1. Решење о одређивању јавних паркиралишта на тероторији општине Жабаљ (Службени лист општине Жабаљ број 15-2019)
 2. Одлука о јавним паркиралиштим (Службени лист општине Жабаљ број 27-2019-пречишћен текст)
 3. Oдлука о утврђивању назива улица и других делова насељених места у општини Жабаљ (Службени лист општине Жабаљ, бр. 19.2020)
 4. doc-iconОДЛУКA О ЈАВНОМ ЛИНИЈСКОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ («Службени лист општине Жабаљ» бр. 25/2013)
 5. doc-iconОДЛУКА О АУТОБУСКИМ СТАЈАЛИШТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ („Службени лист општине Жабаљ“ 7/2005 и 9/2006)
 6. doc-iconОДЛУКА О АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗУ (Одлука је објављена у „Службеном листу општине Жабаљ“ бр. 29/2015)
 7. doc-iconОДЛУКA О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА И ПАРКИРАЊУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 11/2013 и 4/2014)
 8. doc-iconРЕШЕЊЕ О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦЕ У ГОСПОЂИНЦИМА („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 23/2012)
 9. doc-iconОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА И ОБЕЛЕЖАВАЊУ УЛИЦА И ТРГОВА И ОБЕЛЕЖАВАЊУ ЗГРАДА БРОЈЕВИМА, ЗАКЉУЧНО СА 2005-7, др.одлука(„Службени лист општине Жабаљ“ бр. 8/1999, 10/1999 – исправ., 2/2000, 1/2001 и 7/2005 – др. одлука )
 10. doc-iconПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ ЗА 2015, 2015-5 („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 5/2015)
 11. doc-iconОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА НОВОИЗГРАЂЕНЕ УЛИЦЕ, 2012-23(„Службени лист општине Жабаљ“ бр. 23/2012)
 12. doc-iconОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА И ТРГОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ, 2007-5 („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 7/2005)

Жабаљ | Презентација општине