12°

12°

Саобраћај, путеви, улице

Решење о одређивању јавних паркиралишта на тероторији општине Жабаљ (Службени лист општине Жабаљ број 15-2019) Одлука о јавним паркиралиштим (Службени лист општине Жабаљ број 27-2019-пречишћен текст) Oдлука о утврђивању назива улица и других делова насељених места у општини Жабаљ (Службени лист општине Жабаљ, бр. 19.2020) … Настави са читањем Саобраћај, путеви, улице

Жабаљ | Презентација општине