15°

15°

Последње вести

 1. doc-iconПречишћени текст Статута општине Жабаљ, закључно са 2012-8 („Службени лист општине Жабаљ“, број 8/11 и 8/12)
 2. doc-iconОдлуку о печатима органа општине Жабаљ, 2009-2 („Службенi лист општине Жабаљ“ бр. 2/2009)
 3. doc-iconПречишћени текст Одлуке о стипендирању студената и спортиста -закључно са 38-2016(„Службени лист општине Жабаљ“ бр. 15/2004, 17/2006, 23/2012 и 15/2014)
 4. doc-iconПречишћени текст Одлуке о обављању функција у органима општине Жабаљ, закључно са 2015-24 („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 23/2012,25/2012 i 24/2015)
 5. doc-iconОдлука о организацији Општинске управе (“Службени лист општине Жабаљ” бр. 3/2010, 3/2011 и 9/2015)
 6. doc-iconОдлука о образовању месних заједница на територији општине Жабаљ, 2013-5, пречишћени текст („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 5/2013 – пречишћени текст)
 7. doc-iconОдлука о Правобранилаштву општине Жабаљ (“Службени лист општине Жабаљ” бр. 24/2014 и 9/2015)
 8. doc-iconПречишћени текст Одлуке о оснивању Савета за међунационалне односе, закључно са 2012-23 („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 15/2009 и 23/2012)
 9. doc-iconОдлука о оснивању Савета за запошљавање општине Жабаљ, 2006-3 („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 3/2006)
 10. doc-iconОдлука о образовању Савета за здравље општине Жабаљ, 2013-28 („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 28/2013)
 11. doc-iconПословник о раду Општинског већа (“Службени лист општине Жабаљ бр.24/2016)
 12. doc-iconОдлука о образовању Комисије за давање мишљења о остваривању права из области борачко-инвалидске заштите, 2005-11 („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 11/2005)
 13. doc-iconОдлука о приступању у својству новог члана – оснивача другим оснивачима Регионалне агенције за развој малих и средњих предузећа “Алма монс” д.о.о. Нови Сад, 2003-2 („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 3/2003)
 14. doc-iconОдлука о приступању оснивању удружења “Мрежа нулте емисије”, 2010-9 („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 9/2010)
 15. doc-iconОдлука о приступању Националној алијанси за локални економски развој, закључно са 15/2015
 16. doc-iconОдлука о овлашћењу за оснивање д.о.о. “Обласна развојна асоцијација Бачка” Нови Сад, 2010-3 („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 3/2010)
 17. doc-iconОдлука о придруживању Савезу градоначелника Европске уније, 2012-2 (“Службени лист општине Жабаљ” број 2/2012)
 18. doc-iconОдлука о потврђивању чланства општине Жабаљ у Сталној конференцији градова и општина (СКГО), закључно са 15/2015
 19. doc-iconОдлука о истицању кандидатуре за избор града домаћина 12. спортске олимпијаде радника Војводине, 2015-5 („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 5/2015)
 20. doc-iconПречишћени текст Пословника Скупштине општине Жабаљ, закључно са 2014-15 ( „Службени лист општине Жабаљ“ бр. 18/2013 – пречишћен текст и15/2014 )
 21. doc-iconРешење о образовању буџетског фонда за ванредне ситуације и заштиту од пожара, 2012-6 („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 6/2012)
 22. doc-iconОдлука о оснивању Јавне установе “Спортски објекти” Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 33/16)
 23. Статут општине Жабаљ (Службени лист општине Жабаљ број 4-2019)

Жабаљ | Презентација општине